In het ontwerp PAS werden een aantal maatwerkgebieden afgebakend.