De digitale atlas waterlopen al gecheckt?

27 januari 2022

Momenteel loopt het openbaar onderzoek ‘digitale atlas waterlopen’. Deze digitale atlas van gerangschikte onbevaarbare waterlopen én publieke grachten vervangt de oude analoge atlassen. Deze atlas kan in de toekomst gebruikt worden voor allerhande modelleringsstudies en beslissingen. Het is dus belangrijk dat de gegevens opgenomen in deze atlas correct zijn.

Bent u aangelande van een onbevaarbare waterloop of een publieke gracht, check de atlas dan zeker eens ! Hieronder begeleiden we je stap voor stap doorheen deze check.

Meer achtergrondinfo over de digitale atlas kan je terugvinden in Boer&Tuinder van 7 januari.

Ga naar de site https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas of zoek via de zoekfunctie 'digitale atlas openbaar onderzoek' en klik naar de site.

Op deze site ziet u de mogelijkheid om de digitale atlas te raadplegen (klik eventueel op grotere kaart weergeven) en zoom in (+/-) naar de waterloop waar u aangelande bent.

Er zijn drie kleuren tijdens het inzoomen:

  • Blauw: een onbevaarbare waterloop. Zie na of de ligging correct is bij uw percelen.
  • Paars: een publieke gracht of polderwaterloop . Was u op de hoogte dat dit een publieke gracht was (onderhoud door een overheid) of is dit verkeerd aangeduid.  Is de ligging correct?
  • Groen: categorie bevaarbare waterloop met atlaspunten. Zoom in op de atlaspunten bij uw perceel en klik erop. Zijn gegevens rond de diepte, profiel…aanwezig? Zijn deze correct? Indien u één van beide vragen met 'neen' moet beantwoorden, noteer dan het nummer van het atlaspunt.

Is de ligging niet correct of ontbreken gegevens? Dien dan een digitaal inspraakformulier in.  Scrol hiervoor naar onder op dezelfde pagina van https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas en klik op digitaal inspraakformulier. Voor elke opmerking moet u herbeginnen aan de procedure.

Vul uw gegevens in op het formulier. De betrokken locatie van het probleem met de waterloop aanduiden is niet evident. Zoek binnen dit formulier in de kaart opnieuw naar de waterloop en de juiste locatie. Eens deze gevonden noteer dan de coördinaten (breedte en lengtegraad) die je onderaan het kaartje ziet. Vul deze coördinaten en/of het atlaspunt in de rubrieken boven uw opmerking.

Voorbeelden van opmerkingen zijn:

  • De ligging van de waterloop is niet in overeenstemming met de werkelijke ligging. Gelieve de nodige aanpassing door te voeren.
  • De gegevens van deze atlaspunten ontbreken en kunnen derhalve niet gebruikt worden voor enige toepassing. Gelieve mij te informeren wanneer deze punten worden aangevuld en enkel na mijn verificatie te gebruiken.
  • Dit betreft geen publieke gracht. Gelieve te schrappen of de beslissing tot publieke gracht toe te voegen en op te nemen in de atlas.

Wie meer wil inbrengen kan ook aanvullend materiaal als foto's of een schrijven uploaden. Een bezwaar indienen bij uw gemeentebestuur onder de rubriek 'openbaar onderzoek digitale atlas' kan ook.