De combinatie kruiden en probiotica werkt voor mijn bedrijf

Toen Kris Gios in 2012 volledig antibioticavrij ging werken, wilde hij voor problemen met biggendiarree liever niet naar zinkoxide grijpen. Het was de start van heel wat proefprojecten met natuurlijke additieven in het voeder, en de resultaten van die zoektocht leverden Kris een EU Pig award op.

Je zou het opzetten van voederproeven een uit de hand gelopen hobby van Kris Gios kunnen noemen. Een hobby die zijn varkensbedrijf evenwel geen windeieren legt. “Toen ik in 2011, een jaar nadat ik het bedrijf overnam van mijn ouders, besloot om het antibioticagebruik helemaal terug te schroeven, werd ik toch geconfronteerd met biggendiarree”, vertelt Kris. “Aangezien zinkoxide ook uitgefaseerd zal worden, leek het mij geen goed idee om hierin een oplossing te zoeken.” Een Nederlandse voordracht in 2012 was voor Kris een openbaring. Hier werd gesproken over kruidenadditieven en de bewezen effecten hiervan op darmgezondheid en weerstand. “De besproken producten werden eerst op een Nederlands bedrijf getest. Toen ik hiervan de gunstige resultaten zag was ik overtuigd om er ook zelf mee aan de slag te gaan.”

Experimenteren met kruiden

“Ik vind het belangrijk om niet zomaar te gokken maar om zelf de proef op de som te nemen”, zegt Kris. In 2016 ging hij van start met een eerste voederproef. Deze gebeurde met Aveve Veevoeding en met OlusPlus, een firma die zich specialiseert in natuurlijke voederadditieven. “Onze stal leent zich goed voor het organiseren van onderzoek in minstens twee groepen: de controlegroep en de groep die het voeder met kruidenmengsel krijgt”, legt Kris uit. Het product dat werd ingemengd was Titalyn, een mengsel op basis van drie kruiden die we graag in de keuken gebruiken: oregano, kaneel en knoflook. Het verschil in voederkosten per kilogram groei bleek opmerkelijk te zijn: 0,64 euro voor de controlegroep en 0,59 euro voor de groep die kruidenadditieven toegediend kreeg. Ook een proef die de vergelijking deed tussen het toedienen van zinkoxide versus kruidenmengsels bewees het economische voordeel van de laatste optie, die bijna dubbel zo duur bleek.

Probiotica via verneveling

Kris beperkt zich echter niet tot voederproeven. Er wordt ook gekeken naar het effect van probiotica die via een vernevelingssysteem in de stal bij de dieren terechtkomt. Die probiotica heeft vooral een ondersteunend effect op de luchtwegen. “We zijn hier al sinds 2002 mee bezig. Eerst werd er enkel in de kraamafdeling probiotica toegediend. Dit gaf een klein positief effect bij de biggen, maar we merkten dat er in de vleesvarkensstal plotse sterfte was die moeilijk te verklaren viel.” Kris leidde hieruit af dat de probiotica de biggen van bij de geboorte misschien wel te goed beschermde, wat zich in de vleesvarkensstal tegen hen keerde omdat hun weerstand niet sterk genoeg was eens ze geen probiotica meer kregen en geconfronteerd werden met stress en verschillende nieuwe bacteriën. Hij besliste dan ook om het systeem om te keren en enkel nog probiotica toe te dienen in de biggenbatterij en de vleesvarkensstal. “Op die manier kunnen de biggen hun natuurlijke weerstand, die ze via de biest krijgen, ten volle benutten en staan ze sterker als ze in de batterij terechtkomen. Daar worden ze dan extra ondersteund met probiotica.”

De veeartskosten daalden van 5000 euro tot 900 euro per maand.

Rendement zonder antibiotica

“Die combinatie van probiotica en een goed gedoseerd voeder met kruidenadditieven is ongetwijfeld een goede stap geweest voor mijn bedrijf”, zegt Kris. En dat vertaalt zich ook in de veeartskosten. Die daalden van 4000 à 5000 euro per maand naar amper 900 euro. “De veearts weet dat er hier niet veel meer te verdienen valt”, lacht Kris. Als gevolg van de verbeterde weerstand schroefde hij de vaccinaties voor griep en circo volledig terug. Om zijn antibioticavrij varkensvlees nog meer te laten renderen speelde Kris met het idee om een label op te richten. Dat plan zit echter even in de diepvriezer. “Hoewel slagers het een goed idee vonden, was het moeilijk in de praktijk realiseerbaar”, zegt Kris. Als beenhouwer kan je het immers niet maken om antibioticavrij vlees naast regulier vlees in de toonbank te leggen, want dan komt het bij de klant over alsof dat laatste niet gezond zou zijn.”

Blijven experimenteren

Of Kris nu even klaar is met experimenteren? Niet echt. Binnenkort start hij een proef op om de effecten van boterzuur op de darmgezondheid, eetlust en biestkwaliteit van de zeugen. Dit zou vanaf vijf dagen voor het werpen moeten worden toegediend. Misschien een idee om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan EU Pig? “Ik zeg niet nee”, lacht Kris.

 


Het Dossier EUpig werd gepubliceerd in Management&Techniek.  Voor het overnemen van artikelen uit Management&Techniek is steeds schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Bronvermelding is altijd verplicht.