Menu

In de ban van de rand

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Inleiding door Ben Weyts

Ben Weyts, als minister van de Vlaamse Rand, omschreef de Vlaamse Rand als “het beste van twee werelden, vlakbij de stad maar toch in het groen (op het platteland dus)”. Hij benadrukte ook het belang van de studie die voorgesteld werd op deze studiedag. Zo kan er extra gewerkt worden aan de thema’s die, zo blijkt uit de studie, een uitdaging vormen voor de Vlaamse Rand.

Studie ‘In de ban van de Rand’

Onderzoekers Dimokritos Kavadias, Rudi Janssens en Ann Mares stelden de resultaten van hun verkennend onderzoek naar uitdagingen en kansen in de Vlaamse Rand voor. Daarvoor interviewden ze de 18 burgemeesters en één schepen van de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand, en bereikten ze met een online vragenlijst 209 personen van een brede groep actoren in de Vlaamse Rand (gemeenteraadsleden, intercommunales, actiegroepen, media …). Via deze link kan je het volledig onderzoek lezen.

Enkele belangrijke, maar niet verrassende conclusies uit de studie zijn dat Brussel een sterke demografische groei kent waardoor de druk op omliggende gemeenten sterk opgedreven wordt. Hoewel de druk verhoogt blijkt uit de studie dat het dorpse en landelijke karakter van veel gemeenten als een belangrijke troef gezien wordt. Om dit dorpse en landelijke karakter te kunnen vrijwaren zijn Boerenbond en Landelijke Gilden ervan overtuigd dat het verenigingsleven (onze lokale landelijke gilden) en onze plaatselijke landbouwers mee de sleutel zijn om deze uitdaging in de Vlaamse Rand het hoofd te bieden.

Wat doen Boerenbond en Landelijke Gilden?

Boerenbond en Landelijke Gilden zullen deze studie, samen met het tienpuntenplan voor de Vlaamse Rand ‘Landbouw de ring rond’, blijven aangrijpen om extra aandacht te vragen voor de specifieke situatie voor landbouw en dorpen in de Vlaamse Rand. Landbouwers zijn de ideale bondgenoten om de zeer schaarse open ruimte in deze regio open te houden en hun beroep er uit te oefenen. Onze plaatselijke landelijke gilden, samen met andere verenigingen, brengen leven in de gemeenten en kunnen zo meewerken aan het behoud van het dorpse karakter van deze gemeenten.

Deel deze pagina: