Menu

Damien Xhonneux, nieuwe coördinator PIBO-campus

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
PIBO-campus vzw is de Limburgse onderzoeksreferentie voor de akkerbouw waar door middel van kwalitatieve, toekomstgerichte praktijk- en demoproeven kennis wordt ontwikkeld en gedemonstreerd voor de akkerbouwer. Dit voorjaar startte Damien Xhonneux als nieuwe coördinator. Wij gingen even kennis maken.

PIBO-campus vzw is de Limburgse onderzoeksreferentie voor de akkerbouw waar door middel van kwalitatieve, toekomstgerichte praktijk- en demoproeven kennis wordt ontwikkeld en gedemonstreerd voor de akkerbouwer. Dit voorjaar startte Damien Xhonneux als nieuwe coördinator. Wij gingen even kennis maken.

Wie is Damien?

Ik ben 23 jaar en ben afkomstig uit de Voerstreek. Op het familiaal Belgisch wit-blauw rundveebedrijf heb ik de passie voor landbouw met de paplepel meegekregen. Deze passie heb ik verder ontwikkeld via een masteropleiding Bio-ingenieurswetenschappen met specialisatie landbouwkunde.

Hoe verliepen de eerste maanden als coördinator?

Het was een onderdompeling in de vele facetten van een proefveldwerking. In april stonden de veldwerkzaamheden centraal, in mei de opstelling van nieuwe projectvoorstellen en in juni de jaarlijkse proefveldrondgangen en de declaraties die bij de projectwerking komen kijken. Door de coronamaatregelen heb ik slechts een beperkt aantal partners en landbouwers kunnen ontmoeten, maar daar hoop ik nu meer werk van te kunnen maken.

Het team van PIBO-campus

Het team van PIBO-campus

Wij tellen 7 medewerkers. Ik ben coördinator van de proefveldwerking, Sander Smets en Femke Moors zijn de onderzoekers binnen het team. Zij worden ondersteund door drie technische onderzoekmedewerkers: Jolien Bode, Raf Paumen en Lucas Claikens. Verder hebben we ook een deeltijdse boekhoudster.

Wat zijn de uitdagingen de Limburgse akkerbouwsector, en welke rol is hierin voor PIBO-campus?

De akkerbouw zit midden in een data-revolutie. Sensoren op machines en tractoren verzamelen massaal data op perceelniveau, die data zijn een grondstof op zich geworden. Een uitdaging die in Limburg zeer concreet speelt is de toegang tot grond, zeker voor jonge landbouwers. Verder is er de eiwittransitie. Tot slot zijn klimaatadaptatie en -mitigatie, evenals het behoud van efficiënte gewasbeschermingsmiddelen voor de Limburgse akkerbouw van belang. PIBO-Campus kan met goed uitgebalanceerd proefveldonderzoek inspelen op deze uitdagingen. Innovatie, sensibilisering en kennisverstrekking staan hierbij centraal. De eiwittransitie komt momenteel bijvoorbeeld voornamelijk aan bod binnen het teelttechnisch luik van ons onderzoek, de data-revolutie sluit eerder aan bij het technologisch luik en wat klimaatmitigatie betreft is het socio-ecologische luik binnen onze werking primordiaal. Via de projecten werken we aan de ontwikkeling van een duurzame landbouwsector en worden simultaan bruggen gebouwd tussen partners door succesvolle (interdisciplinaire) samenwerking.

 

 

Meer informatie

Sector: 
Regio: