gbg

Daling in verkoop en gebruik van antibiotica in diergeneeskunde

29 juni 2022
AMCRA, het Kenniscentrum antibioticumgebruik, meldt dat de verkoop van antibiotica in 2021 met ruim 8% is gedaald.