Menu

Correctie referentiepercentage vanggewassen wegens overschatting

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De minister houdt rekening met onze verzuchtingen dat er overschattingen zijn gemaakt bij de berekening van de individuele referentiepercentages vanggewassen.

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid Studiedienst

Boerenbond heeft er bij de overheid sterk op aangedrongen dat de referentiepercentages van de vanggewassen voor MAP 6 bij individuele landbouwers niet correct berekend werden. In de verzamelaanvragen van 2016, 2017 en 2018 werden silomais, korrelmais, aardappelen en uien gevolgd door een vanggewas namelijk ten volle meegerekend, terwijl het vanggewas niet steeds ingezaaid werd vóór de uiterste inzaaidatum die momenteel van toepassing is (15 sept na uien, 15 okt na mais en aardappelen).

Uit cijfers van de praktijkcentra en het departement Landbouw en Visserij is inmiddels gebleken dat bij 60% van de silomais, bij 45% van de aardappelen, bij 25% van de uien en bij korrelmais nooit tijdig gerooid en een vanggewas ingezaaid werd. Op basis van deze cijfers zal de Mestbank dan ook het individuele referentiepercentage corrigeren en het doelareaal opnieuw berekenen. Deze herberekening zal wel pas in de loop van december rond zijn en dan meegedeeld worden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: