Menu

Corona-tienpuntenplan voor de sier-, groente- en fruitteelt 2020

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Neem deze 10 punten in acht.

Jeroen Boudewijns, adviseur Arbeid en Tewerkstelling Boerenbond

1. Vul het Passenger Locator Form op voorhand in
De seizoenwerknemers die naar België komen en het vast personeel dat van een reis terugkeert, vullen vooraf het Public Health Passenger Locator Form (PLF) in. Dit kan online of op papier. Boerenbond zorgde ook voor een vertaling van het document zodat werknemers een hulp hebben om het formulier in te vullen. Opgelet, het formulier moet in het Frans, Nederlands of Engels aan de overheid bezorgd worden. Als werkgever heb je de plicht om te verifiëren of dit formulier effectief werd ingevuld. Je kan eventueel voor elke werknemer een versie afdrukken op je bedrijf.

Op basis van het ingevulde PLF zal een sms gestuurd worden als de werknemer getest moet worden. Werknemers die geen sms krijgen, moeten niet verplicht getest worden.

2. Gemeente levert nodige verblijfsdocumenten af
Bij aankomst in België levert de gemeente waar de seizoenwerknemers verblijven een document van Tijdelijk verblijf 3ter af. Aan de hand van het rijksregisternummer of het bis-nummer kan de werkgever een dagelijkse Dimona-aangifte doen.

3. Werknemers uit rode of oranje zone die sms kregen worden getest
Seizoenwerknemers die komen uit een oranje of een rode zone én die een sms kregen naar aanleiding van het PLF moeten getest worden bij aankomst in België. De Covid-test kan ten vroegste vanaf de vijfde dag van de quarantaine worden uitgevoerd. In afwachting van het resultaat van de test mogen de betrokken seizoenwerknemers in quarantaine werken. Als de test negatief is, mag de quarantaine gestopt worden en dit van zodra het resultaat van de test gekend is. Is de test positief, dan moet de seizoenwerknemer gedurende zeven dagen in isolatie. De testen worden afgenomen door de externe dienst voor preventie, de (huis)arts of een lokale instantie die medische interventies kan doen. Het resultaat van de testen is gekend binnen de 24 uur. Seizoenwerknemers die komen uit een groene zone, moeten niet in quarantaine en moeten niet getest worden .

4. Registreer je werknemers
Het ministerieel besluit van 22 augustus verplicht je om een register bij het houden van al je arbeiders. Dit register kan je op de computer bijhouden en moet je niet doorsturen, maar ter beschikking houden bij controles. Indien er een besmetting is, kan men meteen achterhalen met wie de persoon in contact is geweest. De volgende gegevens moet je bijhouden:
• Naam en voornaam;
• Geboortedatum;
• Rijksregisternummer (of bis-nummer);
• Verblijfplaats van de seizoenarbeider gedurende de tewerkstelling in België;
• gsm-nummer werknemer;
• Aanduiding van de personen waarmee de werknemer in België samenwerkt;

Deze gegevens moet je 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden vernietigen.

5. Dagelijkse temperatuurmetingen aangeraden
Als werkgever kan je een dagelijkse temperatuurmeting doen bij je werknemers zoals opgenomen in de cao in het paritair comité voor de Tuinbouw en de verschillende provinciebesluiten. Wij raden dit ook ten strengste aan om een besmetting op je bedrijf snel te kunnen opsporen. De metingen kan je bijhouden op het formulier dat via de provinciale besluiten is verspreid. Bij een afwijking wordt er contact opgenomen met de huisarts, de arbeidsgeneesheer of een lokale instantie die medische interventies kan doen. Deze kunnen overgaan tot een Covid-19-test.
Indien je werknemer niet gewillig is om de temperatuurmeting te laten doen kan je het document laten ondertekenen waarbij zij instemmen met de periodieke temperatuurmetingen (beschikbaar in verschillende talen) zoals voorzien in de cao van het paritair comité voor het Tuinbouwbedrijf.

6. Volg de checklists voor coronaveilig werken
Als werkgever ben je bij de organisatie van het werk en ook voor wat de inrichting van de huisvesting betreft, verplicht de checklists (fiches) toe te passen die opgesteld zijn in het paritair comité voor het Tuinbouwbedrijf. Deze lijsten worden door de inspectiediensten gebruikt op het moment van controle. Ten behoeve van de seizoenwerknemers worden de affiches (beschikbaar in acht talen) op het bedrijf gehanteerd. De huisvesting voldoet aan de voorwaarden van het decreet inzake huisvesting van seizoenpersoneel.

7. Doe verplaatsingen zo veilig mogelijk
Voor verplaatsingen geldt in de regel maximum twee personen per voertuig. Werknemers die samen in dezelfde bubbel logeren en die een 3ter-document hebben met dezelfde verblijfplaats, kunnen gezamenlijk de verplaatsingen doen naar en van het veld/perceel. De veiligheidsfiches worden te allen tijde gerespecteerd.

8. Organiseer isolatie indien nodig
Wanneer seizoenwerknemers positief testen, moeten ze afgezonderd worden. Via de sociale partners van de tuinbouwsector zijn er een aantal mobiele woonunits gereserveerd waarop de tuinbouwbedrijven een beroep kunnen doen. Deze units worden geplaatst op de zetel van de onderneming op een afgezonderde plaats. Gelet op de tijdelijkheid van de plaatsing van deze unit en de situatie van overmacht en gelet op het feit dat het gaat over een mobiele constructie, moet er geen bouwvergunning aangevraagd worden. Meer info over het reserveren van deze containers vind je op onze website.

9. Mogelijkheid om uitkering tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor arbeiders in quarantaine
De federale regering heeft op vraag van Boerenbond beslist dat seizoenwerknemers die tijdelijk in quarantaine moeten blijven, bijvoorbeeld omdat zij positief werden getest op Covid-19 en niet arbeidsongeschikt zijn, in aanmerking komen voor een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dankzij deze maatregel hebben de seizoenwerknemers ook tijdens de quarantaine een vervangingsinkomen. Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal secretariaat of je tuinbouwconsulent.

10. Terugbetaling Covid-testen
Alle Covid-testen die in de afgelopen maanden genomen zijn en die in de komende periode nog genomen zullen worden, worden terugbetaald. Dit gebeurt ofwel door het Riziv, ofwel door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Tuinbouw. Afhankelijk van jouw specifieke situatie zal je een aantal administratieve stappen moeten ondernemen. Bekijk hier wat je moet doen.

Deel deze pagina: