COPA, de Europese vertegenwoordiging van landbouwers, heeft een nieuwe voorzitter gekozen.

Christiane Lambert (FNSEA, FR) is unaniem herkozen voor een tweede termijn van twee jaar, een primeur in meer dan 15 jaar. Naast haar werden zes vice-voorzitters (her)gekozen: Massimiliano Giansanti (Confagricoltura, IT), Pedro Gallardo (ASAJA, ES), Mladen Jakopovic (HPK, HR), Tim Cullinan (IFA, IE), Marius Mihai Micu (AAC, RO) en Palle Borgström (LRF, SE).

Bewust van de uitdagingen

Na de bekendmaking van haar herverkiezing zei Christiane Lambert: "Ik wil al mijn collega's bedanken voor hun vertrouwen en voor hun keuze voor continuïteit door mij te herbenoemen voor een tweede termijn aan het hoofd van het COPA. Met de ervaring van mijn eerste mandaat ben ik mij bijzonder bewust van de uitdagingen die zich de komende twee jaar zullen voordoen.”

“We zullen te maken krijgen met meerdere crisissen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de klimaatverandering of de historische spanningen over de energieprijzen. Tegelijkertijd komt de regelgeving rond de Green Deal in een kritieke fase. Waakzaamheid is geboden om de aanpassing en modernisering van de landbouwsector in de EU niet te hinderen.”

“In dit verband ben ik van plan de koers aan te houden: De EU-landbouw heeft het vermogen en de plicht om zijn duurzame groeimodel voort te zetten. De Covid-crisis en de oorlog in Oekraïne hebben mij gesterkt in mijn overtuiging dat we alleen door deze ambities met elkaar te verzoenen een productieve, innovatieve en veerkrachtige landbouw in stand kunnen houden.”

“Tijdens mijn eerste termijn zijn we erin geslaagd voedselzekerheid weer op de agenda te zetten. Ik zal ervoor zorgen dat deze kwestie centraal blijft staan in de Europese besluitvorming en dat de landbouwers voldoende erkenning krijgen en in aanmerking worden genomen door de besluitvormers."

Tijdens haar eerste mandaat is de voorzitter van FNSEA en COPA erin geslaagd een solide en toegewijd team samen te stellen om de vele landbouwkwesties en het overheidsbeleid dat in Brussel wordt besproken, aan te pakken. Van de zes benoemde vice-voorzitters zijn er vijf herkozen door de leden die in Praesidia bijeen waren.

Voorzitter en vicevoorzitters

Het team van het COPA-voorzitterschap werd versterkt door Marius Micu uit Roemenië. De leden van het COPA-voorzitterschap zijn landbouwers die zich op nationaal niveau inzetten en representatief zijn voor de diversiteit van de Europese landbouwproductie en -praktijken.

- Christiane Lambert, voorzitter (FNSEA, FR) is de eerste vrouwelijke verkozen voorzitter van FNSEA en COPA. Christiane en haar man Thierry zijn vennoten in een naamloze vennootschap op een varkensbedrijf met 106 ha gewassen (maïs, tarwe, gerst, erwten en canola) en 230 zeugen, inclusief de productie van zonne-energie, met 2 werknemers in het westen van Frankrijk (Maine-et-Loire).

- Massimiliano Giansanti, 1ste vicevoorzitter (Confagricoltura, IT) is sinds 2017 voorzitter van Confagricoltura. Hij beheert drie landbouwbedrijven in Rome, Viterbo en Parma met een agro-industriële aanpak en een sterke specialisatie in graangewassen, kiwi's, zuivelproducten (Parmigiano Reggiano) en de productie van zonne-energie.

- Pedro Gallardo, 2de vicevoorzitter (ASAJA, ES) is sinds 2016 voorzitter van ASAJA Cádiz. Hij is betrokken geweest bij CEJA en Copa-Cogeca werkgroepen waar hij momenteel voorzitter is van groepen die zich bezighouden met oliezaden en fytosanitaire kwesties. Hij is een 4de generatie akkerbouwer in Zuid-Andalusië en manager van Carvaja y agregados C.B.

- Mladen Jakopovic, 3de vicevoorzitter (HPK, HR) werd in 2017 verkozen tot voorzitter van de Kroatische Landbouwkamer. Hij is de oprichter en eigenaar van het familiebedrijf Jakopović, dat Melissa officinalis L. produceert. In 2009 is hij begonnen met de verwerking van Melissa officinalis L. tot eindproducten. Het familiebedrijf Jakopović produceert nu 100 producten van biologische cosmetica.

- Tim Cullinan, 4de vicevoorzitter (IFA, IE) is in december 2019 gekozen tot voorzitter van de Irish Farmers' Association (IFA). Hij is ook bestuurslid van Bord Bia - de Irish Food Board en FBD Insurance. Tim Cullinan komt uit Toomevara, Co. Tipperary, waar hij een varkensbedrijf runt, samen met een voederfabriek.

- Marius Micu, 5de vice-voorzitter (AAC, RO) was voorzitter van belangrijke Roemeense organisaties, parlementair adviseur en staatssecretaris.  Hij is betrokken bij zijn familiebedrijf dat vooral gericht is op de productie van gewassen.

- Palle Borgström, 6de vice-voorzitter (LRF, SE) is voorzitter van de Federatie van Zweedse landbouwers (LRF). Sinds 1981 runt hij samen met zijn broer een landbouwbedrijf met akkerbouwgewassen en melkproductie. Hij zorgt ook voor een kudde melkvee met 170 koeien, 350 hectare akkerland en 200 hectare bos.

Bron: COPA.