gbgb

Copa en Cogeca verheugd over maatregelen rond meststoffen

2 februari 2023

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft gestemd over een ontwerpresolutie ter aanvulling van de mededeling van de Commissie van november over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen.  De overkoepelende landbouworganisaties Copa en Cogeca zijn verheugd over de duidelijke meerderheid die in de commissie is gegeven aan de resolutie en de voorgestelde maatregelen die zijn aangenomen.

Afgelopen november lanceerde de Europese Commissie, geconfronteerd met de recordcrisis waarin landbouwers zich bevonden met betrekking tot de prijs en beschikbaarheid van meststoffen, een eerste mededeling die gericht was op het bieden van oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Eerste mededeling was teleurstellend

De tekst was teleurstellend gebleken en had op korte termijn te weinig oplossingen. Tegen deze achtergrond verwelkomden Copa en Cogeca het initiatief van de Landbouwcommissie om aanvullende voorstellen te doen.

De maatregelen die gisteren zijn aangenomen, gaan allemaal in de goede richting en pakken enkele van de belangrijkste tekortkomingen aan die in de mededeling van de Commissie zijn vastgesteld. Copa en Cogeca zijn met name ingenomen met de nadruk op dringende maatregelen om de werking van de markt te verbeteren, die gedeeltelijk in de mededeling van de Commissie zijn weggelaten. 

Gebruik van alternatieven, zoals Renure

Het verzoek om opschorting van conventionele invoerrechten voor alle minerale meststoffen was van cruciaal belang, evenals het gebruik van alternatieven voor chemische meststoffen zoals Renure en digestaat die de circulariteit op landbouwbedrijven verhogen. Wat de voorstellen op lange termijn betreft, steunen wij de wil van de Landbouwcommissie om de transparantie van de meststoffenmarkt te vergroten, wat een essentieel onderdeel zou moeten zijn van de langetermijnstrategie voor meststoffen.

“We hopen nu dat de leden van het Europees Parlement in de plenaire vergadering met een duidelijke meerderheid voor deze ontwerpresolutie zullen stemmen om een solide mandaat te geven aan de voorzitter van de Landbouwcommissie, Norbert Lins (EVP, DE), die het initiatief heeft genomen tot deze resolutie”, stellen Copa en Cogeca.

Bron: Copa/Cogeca.