fv

Copa-Cogeca verwelkomt langetermijnvisie plattelandsgebieden

26 oktober 2022
Er is tevredenheid dat de EU voorstelt om het platteland sterker, veerkrachtiger, welvarender én meer te verbinden.