Menu

Controle op kunstmest bij vollegrondsgroenten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Omdat de toezichthouders van de Mestbank bij terreincontroles vaststellen dat de regels voor de afstand tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest niet altijd nageleefd worden, voeren ze dit najaar extra controles uit op het gebruik van kunstmest in de vollegrondsgroenteteelt. Ook het naleven van de voorwaarden voor bijbemesting na 31 augustus kan beter.

Wat houden de controles in?

Bij een controle vragen de toezichthouders naar recente aankoopbewijzen voor kunstmest en gaan de aanwending van de kunstmest op de percelen na. Wanneer ze een overtreding vaststellen, maken ze een proces-verbaal op. Dat kan dan leiden tot een geldboete, het intrekken van een vrijstelling verkregen in het kader van het mestbeleid of een inhouding op de betalingsrechten.

Bijbemesten van vollegrondsgroenten

Voor de beperkte bijbemesting van de vollegrondsgroenten met kunstmest na 1 september moet je de volgende voorwaarden strikt naleven.

  • Je mag pas bemesten nadat je van een erkend laboratorium bemestingsadvies ontvangen hebt, gebaseerd op een bodemstaal dat na 15 augustus op het perceel genomen werd.
  • Je mag de maximale bemestingsdosis uit het bemestingsadvies niet overschrijden, noch binnen een periode van 2 weken meer toedienen dan 60 kg werkzame N/ha uit meststoffen van type 3, waaronder kunstmest. Je mag in september en oktober samen maximaal op 100 kg werkzame N/ha toedienen.
  • De bemesting moet plaatsvinden voor 1 november.

Uiteraard blijven ook de algemene regels bij het opbrengen van meststoffen gelden, zoals het verbod om te bemesten op minder dan 5 meter langs geklasseerde waterlopen.

Bron: VLM

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: