Menu

Consultatieperiode ‘Rond Ronse’

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In het kader van de consultatieperiode over de start- en procesnota wordt een participatiemoment georganiseerd. Dit moment vindt plaats op dinsdag 11 juni van 18.30 tot 20.30 uur in TIO3 in Ronse.

Laura Speeckaert, regioconsulent Boerenbond

Eind juni 2016 vernietigde de Raad van State het GRUP ‘Missing Link N60 in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal’. De bedoeling van dit GRUP was om een oplossing te zoeken voor het doorgaand verkeer, zowel bovenlokaal als in de stadskern. Nu wordt de procedure voor de N60 in Ronse hernomen door middel van het geïntegreerd planningsproces ‘Rond Ronse’. Door gebruik te maken van een geïntegreerd planningsproces worden inconsistenties uitgesloten. De Werkvennootschap is als initiatiefnemer aangeduid om het geïntegreerd planningsproces op te starten in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. De bedrijfsgilden Kluisbergen en Maarkedal-Ronse volgen het dossier op en nemen de eerder geformuleerde opmerkingen en bezwaren op het vernietigde GRUP ‘Missing Link N60 in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal’ mee. De eerste stap van een geïntegreerd planningsproces is een start- en procesnota. In de startnota worden de planningscontext en de globale plandoelstellingen beschreven. De procesnota beschrijft dan weer hoe het proces aangepakt wordt en op welke manier de participatie en communicatie zullen georganiseerd worden. De start- en procesnota, die online beschikbaar zijn, werden op 17 mei goedgekeurd door de Vlaamse regering.  

Consultatieperiode

Over deze nota’s loopt nu een officiële consultatieperiode, van 4 juni tot 2 augustus. Tijdens deze consultatieperiode verzamelt men opmerkingen over de plandoelstellingen en de manier waarop het onderzoek zal gevoerd worden. Hiervoor wordt een participatiemoment georganiseerd voor het brede publiek op dinsdag 11 juni van 18.30 tot 20.30 uur in TIO3 in Ronse (Oscar Delghuststraat 60, Ronse). Wij raden betrokkenen ten zeerste aan om aanwezig te zijn.

Deel deze pagina: