De herziening van de biocidentoelatingen is volop aan de gang en de indeling is in evolutie. Daardoor zal het aantal producten in het gesloten circuit mogelijk nog toenemen. Op land- en tuinbouwbedrijven worden heel wat biociden gebruikt, uit het open maar ook uit het gesloten circuit. Om die reden is registratie een verplichting waaraan je moet voldoen. 

Zoals we eerder al aangaven, ijvert Boerenbond ervoor dat de registratie beperkt blijft tot de bovenstaande registratie als gebruiker en dat ze niet uitgebreid wordt met een registratie van de aankoop en het gebruik van de producten. We houden je hiervan op de hoogte. Belangrijk is dat je je vandaag registreert als professionele gebruiker.