Complex project Oostelijke verbinding

3 december 2021

Eind 2020 keurde de Vlaamse regering de startbeslissing goed van het complex project ‘Oostelijke verbinding’. Begin 2021 werd de eerste werkbank georganiseerd waarin verschillende stakeholders toelichting kregen bij het verdere proces. De oostelijke verbinding moet het oostelijk traject van het haventracé realiseren in functie van de verbetering van de hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen en om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk om de stad te leiden.

Infrastructuurwerken

Er zijn verschillende infrastructuurprojecten opgenomen in het complex project, waaronder een nieuwe verbindingsweg– de A102 – tussen de E313 en het knooppunt A12/E19. De optimalisatie van de A12 en de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost is eveneens opgenomen. Ook de eventuele noodzaak naar en wenselijkheid van een Nx wordt verder onderzocht binnen het complex project. Daarnaast wordt er ook afstemming gezocht met een aantal bestaande projecten die ruimtelijk interfereren met delen van het haventracé. Voorbeelden hiervan zijn Oude Landen en de tweede spoortoegang.

Omgevingskwaliteit en klimaatrobuustheid

Naast de infrastructurele projecten wordt er binnen het complex project ook onderzocht hoe de kwaliteiten van omgeving duurzaam versterkt en klimaatrobuust kunnen worden uitgebouwd. Hierbij zal onderzoek worden gevoerd naar de creatie van een aaneengesloten en robuuste klimaatgordel en het ontharden van bebouwde ruimte om ook de bodem in te zetten in functie van klimaatoplossingen. Er wordt gezocht naar maatregelen om te voorzien in de opslag van CO2-emissies in natuurlijke systemen, een zogenaamde klimaatgordel.

Boerenbond volgt samen met de lokale bedrijfsgilden dit traject verder op.