Menu

Cijfers op maat van je bedrijf

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Op Agriflanders wordt Focus gelanceerd, een nieuwe versie van Tiber, die grenzen moet verleggen.

Op Agriflanders wordt Focus gelanceerd, een nieuwe versie van Tiber, die grenzen moet verleggen. Hoofdbestuurslid Guy Vandepoel was van dichtbij betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe boekhoudpakket.

Guy Vandepoel vertelt dat er drie kritische succesfactoren zijn: “De eerste is de gebruiksvriendelijkheid. De laagdrempeligheid van de input bepaalt de nauwkeurigheid van de boekhouding. De motivatie om er dagelijks of wekelijks mee aan de slag te gaan, kan komen van de directe feedback die je krijgt als je er een recente factuur hebt ingestopt. Je kunt daar up-to-date financiële rapportering uithalen, bijvoorbeeld zien of je de vooropgestelde financiële KPI’s (key performance indicators of kritieke prestatie-indicatoren) hebt gehaald, of tussentijdse rendementsresultaten bekijken.”

De zeer krachtige rekenmotor is de tweede kritische succesfactor. “We beschikken met Focus over het neusje van de zalm wat de financiële managementinstrumenten betreft”, lacht Guy. “We willen ons profileren als een interessante partij om koppelingen mee te maken. We zijn daarvoor volop contacten aan het leggen. De opzet is om het manueel ingeven van gegevens zo laagdrempelig mogelijk te houden. Alles wat in de toekomst elektronisch binnengehaald kan worden, zal de laagdrempeligheid verhogen en de correctheid van de data verbeteren.

Focus moet onze boeren beter inzicht geven in hun bedrijf en ons versterken in ons lobbywerk.

Guy Vandepoel, lid van het Hoofdbestuur

Een derde succesfactor is het modulaire ontwerp, dat je toelaat om zelf te kiezen hoeveel detail je wilt. Een rundveehouder die tevreden is met een globaal resultaat kan bijvoorbeeld een hele factuur toewijzen aan ‘rundvee’, terwijl een andere er wellicht de moeite voor wil doen om de kosten op die facturen meer op te splitsen en dan detailresultaten te kennen van zijn melkvee en jongvee apart. Maar vooral de gebruiksvriendelijkheid moet maken dat mensen zin krijgen om met hun boekhouding bezig te zijn. Wanneer je in Focus een biggenprijs inbrengt, krijg je onmiddellijk een vergelijking met de biggenprijzen die andere gebruikers realiseerden (benchmark). Dat hebben andere systemen niet. Met zulke meerwaarde willen we het verschil maken.”

Meer inzicht

Het systeem wordt momenteel nog getest in een gebruikersgroep. Het is de bedoeling om geleidelijk meer gebruikers te betrekken en op te schalen, zodat tegen november iedereen met het nieuwe systeem kan werken. Deze overgang van Tiber naar Focus zal voor de deelnemers heel soepel verlopen, omdat alle data die in Tiber ingebracht zijn, overgezet kunnen worden naar Focus. In 2019 blijft de prijs van Tiber dezelfde.

“Een belangrijke input van gebruikersinformatie komt uit de ervaringen met het e-loket. De rapportering en de inputschermen zijn geïnspireerd op het e-loket, niet alleen de look-and-feel, maar ook het navigeren tussen de schermen. Je kunt verschillende zaken een voor een ingeven, maar je kunt ze ook tegelijk ingeven als tabel. Er wordt ook uitgekeken naar technologie om binnenkomende facturen automatisch op te laden. Die hoef je dan je zelf alleen nog te controleren en bevestigen.”

Guy ziet mogelijkheden in een nieuw systeem dat ILVO op Agriflanders zal voorstellen in een workshop rond data delen. “Ze ontwikkelden een virtuele ruimte waarin data van een bedrijf, afrekeningen van de zuivelfabriek, aankopen van krachtvoeder, adviezen van MCC en DGZ allemaal uitwisselbaar zijn voor wie daar de toelating voor kreeg. Dat maakt het advies beter op maat van de boer, op basis van zijn cijfers. De voederadviseur kan de melkprijs binnenhalen van de melkerij, het vet- en eiwitgehalte van MCC en het aantal stuks vee van VRV. Hij kent de kostprijs van het ruwvoeder uit ons systeem, waardoor hij niet alleen de voedertechnische parameters van het berekende rantsoen kan meegeven, maar ook de kostprijs.”

De overgang van Tiber naar Focus zal voor de deelnemers heel soepel verlopen.Online

Aan de database en de rekenmotor van Tiber is niet veel veranderd. Maar nu staat alles op het internet, terwijl de data vroeger op de pc’s van de boeren stonden en de rekenmotor op een server. “Dat biedt het ongelooflijke voordeel dat je niet alles kwijt bent wanneer de computer crasht. Bijkomend kan je – mits je de volmachten goed beheert – iedereen die bij je bedrijf betrokken is de informatie verstrekken die hij nodig heeft vanuit zijn rol. Je kunt bijvoorbeeld toegang verlenen aan de consulent die de boekhouding bij jou bespreekt. De consulent kan de bespreking voorbereiden met de recentste informatie. Hij kan enkele specifieke zaken eruit trekken, bijvoorbeeld waarom de gezondheidskosten van de koeien zo hoog zitten. In Leuven kan men zien in hoeverre iemands boekhouding al ingevuld is. Werken via het internet laat ons ook toe om de dienstverlening te verbeteren en meer maatwerk te leveren. Er komt uiteraard nog wat werk bij kijken om het systeem te installeren en op jouw maat te maken, maar de meeste landbouwers die gewoon zijn om met het e-loket te werken, mogen daar geen problemen mee hebben. Nog een voordeel is dat iedereen steeds in de laatste versie werkt.”

Op zoek naar partners

“De komende maanden leggen we ons toe op overleg met allerlei potentiële partners met wie we koppelingen kunnen realiseren. We denken bijvoorbeeld aan technische pakketten waar geen financiële rapportering aan vasthangt. De bestaande koppelingen tussen Tiber en Ceres, Unifarm, Masvision, IVB, Veeportaal en Fytoweb zitten al in de pijplijn om in Focus ingebouwd te worden. We hebben eerst ervoor gezorgd dat de rekenmotor klaarstaat, dat we de webtoepassing hebben en dat koppelingen technologisch mogelijk zijn. We gaan daar slim mee moeten omgaan, want aan het maken van die koppelingen hangt een prijskaartje. Dat zal gemakkelijker zijn voor een grote doelgroep, of wanneer diegene waarmee we koppelen daar ook een kostenvoordeel mee realiseert. Ik vermoed dat dit iets wordt voor na 1 januari 2020.”

Guy noemt de koppeling met de bank een interessante functionaliteit. “Tot nu toe kijken we alleen naar de kostprijs in het verleden. Door middel van die koppeling kan je jouw financiële verplichtingen in de toekomst bekijken. Als ik vandaag beslis om 20% uit te breiden en daarvoor een bijkomende financiering nodig heb, welk effect zal dit hebben op mijn aflossingskosten en hoe verloopt mijn inkomen? Het nieuwe pakket maakt zulke simulaties mogelijk. De consulenten zullen daarmee kunnen werken bij het bespreken van de boekhouding. Het is overigens de bedoeling dat onze consulenten samen met de bedrijfsleiders meer naar de toekomst zullen kijken. We willen ook het uitwisselen van kengetallen tussen bedrijven stimuleren, door het systeem van de bedrijfsleiderskringen te promoten. Rond die bedrijfseconomische rapportering willen we ook samenwerking zoeken met boekhoudkantoren en landbouwscholen. Dat moet eraan bijdragen dat onze database representatief wordt voor alle sectoren.”

We verwachten veel

“De versterking van de economie op land- en tuinbouwbedrijven is een van onze prioritaire actieterreinen”, reageert Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker op de vraag waarom Boerenbond investeert in een nieuw pakket voor bedrijfseconomische boekhouding. “Het actieplan ‘Slimmer boeren met cijfers’ bevat allerlei acties en initiatieven om de inzichten van onze boeren en tuinders op het vlak van financieel management te verbeteren. Het ontwikkelen van een nieuw financieel managementinstrument, ter vervanging van de bestaande bedrijfseconomische boekhouding Tiber, is een daarvan. Focus moet een antwoord bieden op twee behoeften. Enerzijds is er bij leden nood aan betrouwbare, bedrijfseigen cijfers, die hen ondersteunen bij het nemen van grote beslissingen. Anderzijds is er de behoefte van onszelf als organisatie om te weten hoe onze bedrijven er financieel voor staan. Om dat te bereiken, hebben we drie verwachtingen geformuleerd voor de nieuwe Tiber. Ten eerste moet het een gebruiksvriendelijk webbased systeem zijn, met continue feedback. De gebruikers kunnen op elk moment beschikken over de actueelste cijfers en hoeven dus geen jaar te wachten om inzicht te krijgen in hun bedrijfseconomische situatie. Het moet ten tweede een open systeem zijn, dat maximaal inzet op het uitwisselen van data. Dat moet nodeloos inputwerk voorkomen. De informatie uit facturen moet bijvoorbeeld automatisch in het systeem gebracht kunnen worden. Ten derde moet het een modulaire tool zijn. De boer moet zelf kunnen bepalen met welk niveau van detail hij wil werken. De baseline van Focus is dan ook ‘Cijfers op maat van je bedrijf’.

We verwachten veel van dit nieuwe instrument. Daarom investeren we er ook 1,5 miljoen euro in. Dat doen we niet elke dag. We verwachten dat het rendeert. Het moet onze boeren helpen om beter inzicht te krijgen in hun bedrijf en ons als organisatie versterken in ons lobbywerk.”

Deel deze pagina: