Geïntegreerd telen, of IPM, is sinds het begin 2014 verplicht. Het is een methode waarbij alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd worden toegepast zodat de schade aan planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden. Men maakt zowel gebruik van biologische als van chemische bestrijdingsmethodes. Er wordt steeds gekozen voor producten met een zeer specifieke werking. Dit betekent enkel tegen de ziekte of plaag die een probleem vormt. Voor de bestrijding van insecten gebruikt men waar mogelijk natuurlijke vijanden.

De checklists voor IPM voor alle land- en tuinbouwsectoren vind je op de website van het departement Landbouw & Visserij.