Check de waterkwaliteit bij hitte

12 augustus 2022

Met deze temperaturen en met deze droogte, is het uitermate belangrijk dat alle dieren over voldoende en kwalitatief drinkwater beschikken.

Wanneer gebruikgemaakt wordt van leidingwater, zou de drinkwatermaatschappij de kwaliteit moeten waarborgen. Maar ook dan moeten er binnen het bedrijf een aantal zaken gecheckt worden. Bij gebruik van oppervlakte-, put-, bron- of opgeslagen water, is de controle op de waterkwaliteit nu van levensbelang.

Kijk op dit moment meermaals per dag de drinkpunten van dieren na, ongeacht de oorsprong van het water. Controleer automatische drinkbakken en nippels op hun werking. Komt er water door? Is de druk voldoende?

Ook de kwaliteit van het water moet gecheckt worden, aan de bron maar zeker ook bij de drinkpunten.

De bacteriologische en chemische kwaliteit van het drinkwater kan snel verslechteren bij hoge temperaturen. Bij de zeer hoge temperaturen worden de dieren loom en kunnen ze zelfs minder beginnen drinken, of minder naar de drinkpunten gaan. Het water moet aantrekkelijk zijn. Eerst en vooral moet het koel aanvoelen en fris ruiken. Drinkwater moet helder, kleurloos en geurloos zijn. Drinkbakken op de weide in de schaduw zetten (of er een schaduwzeil boven hangen), is zeker een aanbeveling.

Bij deze temperaturen is er volop bacteriegroei, floreren algen en kunnen eventuele verontreinigingen meer geconcentreerd zijn. Dit kan zelf leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs sterfte bij de dieren (o.a. bij verontreiniging door blauwalgen of bijvoorbeeld botulisme). Concentratie van bepaalde contaminanten (bijvoorbeeld chloride, zouten…) kan de opname van water beïnvloeden en verhoogt het risico op residuen in vlees en melk.

Let er zeker ook op dat drinkwater geen kadavers van bijvoorbeeld vogels of ongedierte bevat. Vervang bij de minste twijfel het drinkwater of neem andere maatregelen. Maar let op met toepassingen van reiniging- en ontsmettingsmiddelen, zeker op dit moment. DGZ kan helpen met advies en drinkwateranalyses.

Bron: DGZ, FAVV, Varkens-, Rundvee- en Pluimveeloket

Meer informatie