Menu

Charter voor promotie van Belgisch rundsvlees ondertekend

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Dat Belgisch rundsvlees een lokaal topproduct is met hoge economische en ecologische kwaliteiten, wisten we al. Om ook de consument beter mee te krijgen in dat verhaal, gingen verschillende partners uit de keten aan tafel zitten om een engagementsverklaring uit te werken.

Nele Kempeneers

Het resultaat daarvan is het charter ter promotie van Belgisch rundsvlees, dat ondertekend werd op vrijdag 19 april door federaal landbouwminister Ducarme en verschillende partners uit de keten, waaronder Boerenbond, slachthuizen en horeca.

Het doel is om Belgisch rundsvlees een prominentere plaats te geven op de kaart in de Belgische restaurants, maar ook om het positieve verhaal van de veehouder tot op het bord te brengen. Ducarme drukte zijn tevredenheid over het charter uit en liet verstaan dat er hier in de toekomst op verder gewerkt kan worden: “Belgisch rundsvlees heeft vele troeven in zowel het sociale, economische en ecologische aspect. Daarnaast is ook de smaak subliem. Ik ben blij dat we met dit charter een engagement hebben om dit kwaliteitsproduct sterker te promoten bij de consument en het de erkenning te geven die het verdient.” Het charter werd ondertekend in Brussel in restaurant 'Le Scheltema'  van Yvan Roque. Die laatste leende voor de gelegenheid zijn kokshemd uit aan de minister. 

Deel deze pagina: