Menu

CEJA blikt vooruit op nog eens 60 jaar

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

“Vandaag zou een moment kunnen zijn om terug te blikken op wat we de voorbije 60 jaar verwezenlijkt hebben”, zegt voorzitter Jannes Maes op de viering van 60 jaar CEJA, de Europese koepel van jonge land- en tuinbouwers, waarvan ook Groene Kring lid is. “Maar ik blik liever vooruit op alle uitdagingen en kansen die ons nog te wachten staan.” Dat gebeurde door speeches van onder andere Phil Hogan en een debat over de belangrijkste agendapunten. Dat de viering in Ieper plaatsvond is niet toevallig, want 'Nooit meer oorlog' hangt nauw samen met 'Nooit meer honger'. En dat is exact waar de roots van CEJA liggen.

CEJA, de Europese koepel van jonge landbouwers, mocht heel wat felicitaties in ontvangst nemen, niet in het minste van Phil Hogan, Europees commissaris voor Landbouw. Hogan is zelf jarenlang actief geweest in de belangenbehartiging van jonge landbouwers in Ierland. "Ik wil dan ook meer erkenning en bedrijfszekerheid voor de jongeren die het vandaag aandurven om risico’s te nemen.” Concreet verwijst Hogan naar de voorstellen voor het nieuwe GLB die op tafel liggen. “Nooit eerder werden jonge landbouwers zo expliciet gesteund, en dat is mede te danken aan CEJA die de stem van jongeren in de sector tot bij het beleid brengt. Een belangrijk voorbeeld is het voorstel dat lidstaten zullen moeten rapporteren aan Europa over de manier waarop zij in hun land de generatieoverdracht op landbouwbedrijven zullen vergemakkelijken.”

Zoals CEJA recent aankondigde, gaat ze een partnerschap aan met DeLaval, een toeleverancier gespecialiseerd in de melkveesector. “We willen samen streven naar een vruchtbare samenwerking op lange termijn”, klinkt het bij DeLaval. Jannes Maes beaamt dit en verduidelijkt wat beide partijen hiermee te winnen hebben: “Enerzijds is het een financiële sponsoringsrelatie, maar anderzijds willen we DeLavel helpen om de leefwereld, noden en vragen van (jonge) landbouwers beter te begrijpen.”

Deel deze pagina: