Menu

Cashflowbarometer varkens

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De cashflowbarometer geeft een zicht op de evolutie van de rentabiliteit in de intensieve veehouderij in Vlaanderen. In dit artikel bespreken we de varkenshouderij.

Jan Leyten, KBC

De analyse gebeurt telkens voor een standaardbedrijf, met gemiddelde technische en bedrijfseconomische resultaten.

Cashflow – het verschil tussen het geld dat binnenkomt en buitengaat – is de meest aangewezen financiële parameter om de rentabiliteit van een bedrijf of een sector in kaart te brengen. Hier hanteren we de operationele cashflow, die berekend wordt door de bedrijfsuitgaven af te trekken van de bedrijfsinkomsten, zonder de leninglasten (kapitaalaflossingen en rentes) in rekening te brengen. Ook de mestafzetkosten, premies en pachten worden niet meegeteld in de weergegeven cashflows, aangezien die sterk kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Analyse van de zeugenhouderij

De gemiddelde cashflow in 2014-2018 bedroeg 315 euro per productieve zeug. In 2018 is de cashflow systematisch gedaald tot een extreem laag niveau. Gemiddeld bedroeg hij vorig jaar slechts iets meer dan de helft van het gemiddelde van de laatste 5 jaar. De belangrijkste redenen voor deze extreme daling zijn het gestegen Europese biggenaanbod, de zeer zwakke conjunctuur in de vleesvarkenshouderij en de Afrikaanse varkenspest. Normaal gezien trekken de biggenprijzen in de eerste maanden van het jaar aan, maar dit jaar kwam deze stijging pas laat op gang, waardoor we voor het eerste kwartaal van 2019 een zwakke cashflow van 181 euro per zeug optekenen. Hoe de rentabiliteit in de rest van het jaar zal evolueren, is moeilijk te voorspellen. De rentabiliteit in de varkensvleesmarkt is volledig onderhevig aan de evolutie van de Afrikaanse varkenspest in China en bij ons. Momenteel stuwt de sterk gestegen Chinese vraag naar varkensvlees de vleesvarkens- en de biggenprijs.

Analyse van de vleesvarkenshouderij

In de zuivere vleesvarkenshouderij, waarbij de biggen aangekocht worden, bedroeg de gemiddelde cashflow in 2014-2018 net geen 16 euro per afgeleverd vleesvarken. De zwakke prijzen en lage rentabiliteit in 2018 zijn het gevolg van het gestegen Europese aanbod van vleesvarkens bij een gelijke vraag. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde cashflow zo’n 9 euro per afgeleverd vleesvarken, ruim onder het vijfjarig gemiddelde. Voor het eerste kwartaal 2019 zijn de resultaten zelfs dramatisch slecht, met een cashflow die gemiddeld nauwelijks boven nul uitkomt. Dankzij de sterk aangetrokken vleesvarkensprijzen zijn de vooruitzichten voor het tweede kwartaal wel wat positiever. Dat is integraal toe te schrijven aan de gestegen Chinese vraag door de grote impact van de Afrikaanse varkenspest op het lokale aanbod.

Analyse van gesloten varkensbedrijven

Op de gesloten varkensbedrijven bedroeg de gemiddelde cashflow in 2014-2018 net geen 30 euro per afgeleverd vleesvarken. Door de lage vleesvarkensprijzen, als gevolg van het gestegen Europese vleesvarkensaanbod, lag de rentabiliteit in 2018 ruim 40% lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. Door de aanhoudende malaise was ook de rentabiliteit in het eerste kwartaal van dit jaar erg zwak.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: