Menu

Cashflowbarometer melkvee tweede kwartaal 2019

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De cashflowbarometer geeft een zicht op de evolutie van de rentabiliteit in de intensieve veehouderij in Vlaanderen. De analyse gebeurt telkens voor een standaardbedrijf met gemiddelde technische en bedrijfseconomische resultaten.

Jan Leyten, KBC

De cashflow, met name het verschil tussen de geldstromen die inkomen en uitgaan, is de meest aangewezen financiële parameter om de rentabiliteit van een bedrijf of een sector in kaart te brengen. De hier gehanteerde operationele cashflow wordt berekend door de bedrijfsuitgaven af te trekken van de bedrijfsinkomsten. Leninglasten worden niet in rekening gebracht, evenmin als mestafzetkosten, premies en pachten, aangezien die sterk kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Melkvee

Gezien de grote verschillen tussen melkveebedrijven wat kredietlasten, GLB-premies, mestafzetkosten en pachten betreft, worden die niet meegeteld in de berekende operationele cashflows.

De gemiddelde cashflow voor de periode 2014-2018 bedroeg 13,3 cent/liter. Met een gemiddelde operationele cashflow van 14,7 cent/liter melk lag de rentabiliteit in 2018 boven het vijfjarig gemiddelde. De eerste 2 kwartalen van dit jaar laten opnieuw mooie cashflows zien, boven het gemiddelde. Ook voor de rest van het jaar zijn de verwachtingen momenteel gunstig. De melkprijs wordt ondersteund door de beperkte groei van de wereldwijde melkproductie en de behoorlijke vraag naar zuivelproducten.

Meer informatie

Sector: