Menu

Cashflowbarometer melkvee

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De cashflowbarometer geeft een zicht op de evolutie van de rentabiliteit in de intensieve veehouderij in Vlaanderen. De analyse gebeurt telkens voor een standaardbedrijf, met gemiddelde technische en bedrijfseconomische resultaten. In dit artikel bespreken we de melkveehouderij.

Jan Leyten, KBC

Cashflow – het verschil tussen het geld dat binnenkomt en buitengaat – is de meest aangewezen financiĆ«le parameter om de rentabiliteit van een bedrijf of een sector in kaart te brengen. Hier hanteren we de operationele cashflow, die berekend wordt door de bedrijfsuitgaven af te trekken van de bedrijfsinkomsten, zonder de leninglasten (kapitaalaflossingen en rentes) in rekening te brengen. Ook de mestafzetkosten, premies en pachten worden niet meegeteld in de weergegeven cashflows, aangezien die sterk kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Gezien de grote verschillen tussen melkveebedrijven wat kredietlasten, GLB-premies, mestafzetkosten en pachten betreft, worden die niet meegeteld in de berekende cashflows.

De gemiddelde cashflow in de sector voor 2014-2018 bedroeg 13,3 cent/liter melk. Met een gemiddelde operationele cashflow van 14,7 cent, lag de rentabiliteit in 2018 boven het vijfjarig gemiddelde. Ook het eerste kwartaal van dit jaar laat mooie cijfers zien. Voor de rest van het jaar zijn de verwachtingen momenteel gunstig. De melkprijs wordt ondersteund door de lagere groei van de wereldwijde melkproductie en een behoorlijke vraag naar zuivelproducten.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: