dfe

Cash geld uitbetalen kan niet meer vanaf 1 september

6 juli 2022
Eerder communiceerden we al dat het cash uitbetalen van lonen in onze sector niet langer mogelijk zou zijn vanaf 1 juli.