Menu

Captatieverbod in vijf Limburgse gemeenten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Na het Limburgs droogteoverleg van 4 juli en in samenspraak met de gouverneur van Antwerpen, is de Limburgse gouverneur tot het besluit gekomen dat een bijzondere maatregel zich opdringt.

Peter Bruggen, provinciaal secretaris

Gouverneur Reynders kondigt een captatieverbod af dat vanaf 5 juli ingaat voor alle onbevaarbare waterlopen in de volledige gemeente Gingelom, en ten zuiden van de N3 in de stad Sint-Truiden en de gemeente Heers (stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk) én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel.

Kijk hier voor de kaartjes

Droogte

De nasleep van de droogte in 2018 heeft een duidelijk effect op de waterlopen. Het peil van beken en rivieren was nog niet voldoende hersteld, toen afgelopen week een hittegolf ervoor zorgde dat de peilen verder daalden. Deze bevindingen werden gestaafd door objectieve metingen die de provinciale dienst Water en Domeinen frequent uitvoert. Met de geringe verwachte neerslag is het niet uit te sluiten dat meer maatregelen zullen volgen.

Uitzonderingen op het captatieverbod

Het captatieverbod kent volgende uitzonderingen:

  • indien het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat;
  • voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Alternatieve waterbronnen

De gouverneur laat weten dat om de gevolgen voor de land- en tuinbouw (en bij uitbreiding bedrijven) te beperken, er volgende alternatieve waterbronnen zijn:

Captatie in andere gemeenten/uit andere stroomgebieden dan vermeld in het besluit is wel toegestaan;
Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.

Opgelet, de Vlaamse Waterweg (fusie van Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart) heeft recentelijk  haar captatiebeleid aangepast om de veiligheid van zowel de capteerder als de waterweggebruiker te verhogen en de handhaving te vereenvoudigen. Deze aanpassing houdt in dat er vaste punten langs de waterwegen zijn aangeduid voor captaties met een mobiele installatie. Sinds 1 april moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop deze locaties uitgevoerd worden. Deze beperking geldt niet voor aangelanden.

Een overzicht van deze captatiepunten vind je op de website van De Vlaamse Waterweg. Klik hier. Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning:

  • Wanneer je minder dan 500 m³ per jaar wenst te capteren volstaat een melding via dit formulier. Klik hier
  • Wanneer je meer dan 500 m³ per jaar wenst te capteren moet je een vergunning aanvragen via dit formulier. Klik hier

Op beide formulieren staan ook de algemene voorwaarden vermeld waaraan moet worden voldaan bij het capteren van water. Stuur je melding of vergunningsaanvraag naar De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 3500 Hasselt of stuur een mail naar info@vlaamsewaterweg.be

Aquafin

De gouverneur roept Aquafin op om zo snel mogelijk terug gezuiverd afvalwater als alternatief (voor een aantal toepassingen) ter beschikking te stellen, vooral vanuit de RWZI in de getroffen regio. Dit bleek bij evaluatie van de droogte in 2018 een erg gewaardeerd initiatief.

Momenteel is het nog niet mogelijk om gezuiverd afvalwater op te halen op de zuiveringsinstallaties. Op advies van de Vlaamse Milieumaatschappij zullen de toepassingsmogelijkheden voor irrigatie en bewatering opgenomen worden in een OVAM-grondstoffenverklaring. Zodra die wordt afgeleverd, kan Aquafin nieuwe overeenkomsten afsluiten.

Algemene oproep tot zuinigheid

Momenteel dringen er zich nog geen andere maatregelen op. Maar zoals steeds roept de gouverneur elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur op om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen.

 

Deel deze pagina: