gh

Captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant

15 juli 2022

Door het droge weer en de heel lage waterstand in de waterlopen kondigt de gouverneur van Vlaams-Brabant, Jan Spooren, een onttrekkingsverbod af. Dit ontrekkingsverbod is van toepassing op alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in onze provincie. Dat gaat in op zaterdag 16 juli.

Het gaat om de stroomgebieden van het Dijle-Zennebekken, Demerbekken, Denderbekken en Beneden-Scheldebekken.

Op het onttrekkingsverbod zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.

Boerenbond vroeg ook naar een extra uitzondering voor het bevloeien van teelten, maar deze uitzondering werd niet aanvaard.

Over droogte en duurzaam waterbeheer lees je hier veel meer.

Bron: Boerenbond.