Captatieverbod in de zomermaanden

13 januari 2022

Het lijkt een beetje vreemd om op dit moment een captatieverbod aan te kondigen, maar de voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Een aantal kleinere onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. Daarom stelde de Oost-Vlaamse gouverneur in de zomer van 2018 en 2019 telkens een captatieverbod in op bepaalde waterlopen.

Uitvoeringsbesluit

In juli 2021 werd een uitvoeringsbesluit onbevaarbare waterlopen goedgekeurd waarbij specifiek aandacht aan deze problematiek besteed werd. Op 1 januari 2022 werden in uitvoering van dit besluit een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen. Zo zal wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht dit moeten melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeenten, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Captatieverbod in enkele waterlopen

Daarnaast komt er in Oost-Vlaanderen tussen 1 april en 31 oktober een captatieverbod van ecologisch zeer kwetsbare waterlopen. Dit zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien hieruit onttrekkingen plaatsvinden, dan vreest men meteen een grote impact. Voor het gebruik van weidepompen is er wel een uitzondering van dit verbod voorzien. Het overzicht voor welke stroomgebieden het captatieverbod zal gelden zie je op het kaartje.

De detailkaarten en het besluit kan je raadplegen via www.gouverneuroost-vlaanderen.be