Op 26 april schreven we vanuit Boerenbond de burgemeesters en schepenen van elk lokaal bestuur aan in het kader van het openbaar onderzoek van de PAS. De lokale besturen worden namelijk ook gevraagd om een advies uit te brengen.

Wij vragen met dit schrijven om in hun advies rekening te houden met de immense impact die dit voorstel heeft op de landbouwsector. Dat geldt voor elke gemeente in Vlaanderen.

Wat kan dit concreet betekenen voor de landbouwers?
  • Indien er rode bedrijven aanwezig zijn, zullen deze vervroegd moeten stoppen in 2025 terwijl deze conform het huidige beleid de termijn van hun vergunning mochten voltooien. Dit is contractbreuk en zorgt voor immense rechtsonzekerheid.
  • Bedrijven met landbouwgronden in groene bestemmingen in SBZ-H en VEN mochten hier vaak nog een generatie lang op verder werken (bemesten), maar dit wordt vanaf 1 januari 2028 onmiddellijk stopgezet. Dit is weer contractbreuk en zorgt voor een hypotheek op het verderzetten van de bedrijfsvoering van landbouwers die hier mee geconfronteerd worden.
  • Een ondoordacht stikstofbeleid zorgt ervoor dat 1 op de 3 jobs in de dierlijke agrovoedingsketen op de schop zal gaan. Zowel landbouwers, verwerkers, toeleveranciers,… waarvan u mogelijks enkele bedrijven op uw grondgebied heeft.
  • Groot of klein: iedere landbouwer wordt gehypothekeerd in zijn bedrijfsvoering:
  1. Een landbouwer die kippen of varkens houdt in niet ammoniakemissie arme stallen zal verplicht worden om tegen 2030 60% van zijn ammoniakemissies te reduceren op stalniveau, wat vaak noch technisch noch financieel haalbaar is.
  2. Een rundveehouder die niet tegen 2025 15/20% reduceert op zijn bedrijf loopt het risico om een aantal van zijn dieren te moeten wegdoen omwille van de tussentijdse evaluatie die men voorziet.
  • Bedrijven die een (kleine) uitbreiding wensen te realiseren of op zoek zijn naar een nieuwe locatie zullen dit de komende jaren heel moeilijk (onmogelijk) kunnen realiseren. Specifiek jonge landbouwers in uw gemeente worden op die manier alle toekomstmogelijkheden ontnomen. Een hele generatie dreigt verloren te gaan.

In bijlage vinden jullie onze standpunten ten aanzien van het voorstel van de Vlaamse regering die we aan de lokale besturen bezorgden.