De Europese commissie zal in de tweede helft van juni de Europese natuurherstelwet voorstellen.