Menu

Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Net zoals dit jaar voorziet de Vlaamse overheid ook volgend jaar in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouw. Het departement Landbouw en Visserij heeft de brede weersverzekeringen erkend die in 2021 in aanmerking komen voor een premiesubsidie.

Bron: departement Landbouw en Visserij

Met de brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruit of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze, conform de polisvoorwaarden, afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar.

Landbouwers die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen in 2021 een subsidie ontvangen die maximaal 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

Waarop moet je letten?

Je kunt je best goed informeren, want er zijn grote verschillen tussen de verschillende erkende verzekeringspolissen. Lees steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen. Ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van jouw bedrijf. Vraag tijdig offertes aan, zodat er voldoende tijd rest om de voorwaarden zorgvuldig te bekijken en te vergelijken.

Had je het afgelopen jaar al een brede weersverzekering gesloten met een verzekeraar, neem dan de polis nog even ter hand en bekijk zorgvuldig de opzegtermijn. Vaak worden verzekeringspolissen stilzwijgend met een jaar verlengd als er niet tijdig opgezegd wordt.

Welke verzekeringen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je een brede weersverzekering afsluiten die door de Vlaamse overheid is erkend. Voor 2021 zijn onderstaande verzekeringspolissen erkend als brede weersverzekeringen.

Erkende verzekeringspolissenVerzekeraar
KBC Weerspolis, brede WeersverzekeringKBC Verzekeringen
BredeweersverzekeringMS AMLIN Insurance SE – via Nuytten Verzekeringen N.V. /ASU N.V.
Brede Weersverzekering BelgiƫN.V. Hagelunie
Brede Weersverzekering/Brede weersverzekering Vlaams Gewest, Brede weersverzekering Vlaams Gewest met alternatieve dekkingOnderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)
Oogstverzekering
Vanbreda Risk and Benefits
 
SECUFARM® 6Vereinigte Hagel VVAG

 

Meer info

Surf naar https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersve...