Menu

Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2020

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
In 2020 wijzigt de regelgeving in verband met (landbouw)rampen. De Vlaamse overheid kent een premiesubsidie toe aan land- en tuinbouwers die een erkende brede weersverzekering sluiten. De verzekeringen die voor deze premiesubsidie in aanmerking komen in 2020 werden zopas erkend door het departement Landbouw en Visserij.

Departement Landbouw en Visserij

Met de brede weersverzekering bij een private verzekeraar kunnen ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt die afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar, conform de polisvoorwaarden. Wanneer een landbouwer zo’n erkende brede weersverzekering sluit, kan hij hiervoor vanaf 2020 een subsidie ontvangen van maximaal 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (excl. verzekeringstaks). Voor 2020 heeft de Vlaamse overheid brede weersverzekeringen erkend bij KBC Verzekeringen, MS Amlin Insurance, Hagelunie, Onderlinge Hagelverzekeringmaatschappij AgriVer (alles behalve fruitteelt) / BFAO (alleen fruitteelt) en Vereinigte Hagel.

Net zoals bij andere verzekeringen kunnen er verschillen zijn in de polisvoorwaarden van de verzekeringen – eigen risico, normen voor weersfenomenen, maximale uitbetaling … Neem de voorwaarden en de details van de mogelijke verzekeringspolissen dus door en ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van jouw bedrijf. Vooraleer het teeltseizoen start, sluit je dan een verzekering bij een erkende aanbieder. Vraag de subsidie aan via de verzamelaanvraag van het betrokken jaar.

Wie vanaf 2020 nog in aanmerking wil kunnen komen voor een vergoeding uit het rampenfonds voor niet-verzekerde teelten, zal minstens 25% van zijn bedrijfsareaal moeten verzekerd hebben via een erkende brede weersverzekering. Vanaf 2025 wordt er geen vergoeding meer uitbetaald via het rampenfonds.

Meer info op de website van het departement Landbouw en Visserij

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: