Brancheorganisatie PORK.be van start

9 december 2021

De varkenshouderij zit in een erg diepe crisis en momenteel is er geen echt zicht op een verbetering van de marktsituatie. De hoge veevoederprijzen en de lage varkens- en biggenprijzen versterken elkaar. De verliezen op de varkensbedrijven stapelen zich dan ook snel op.

Op 19 oktober organiseerde minister Crevits een tweede rondetafelgesprek om na te gaan hoe men de zware crisis in de varkenshouderij het hoofd kan bieden. Tijdens deze rondetafel werd de belofte gedaan dat de Vlaamse overheid met een pakket ondersteuningsmaatregelen komt om de varkenssector financieel bij te staan. Ook de varkenskolom ging akkoord met de oprichting van een brancheorganisatie die als ketenregisseur de toekomstige ontwikkeling van onze varkenssector mee gestalte moet geven. De aangekondigde financiële ondersteuningsmaatregelen zijn ondertussen in uitvoering. Vorige week werden de statuten van de brancheorganisatie vzw PORK.be ondertekend door de stichtende leden, namelijk Boerenbond, ABS, BFA (Belgian Feed Association)en Febev (Federatie Belgisch Vlees) en vond een eerste bestuursvergadering plaats. Filip Fontaine neemt de taak van voorzitter op zich. De stichtende leden engageren zich om op korte termijn een strategie uit te tekenen en toe te zien op de uitvoering ervan in de verschillende sectorplatformen zoals IVB, Belpork, VLAM ... Er zijn daartoe binnen de PORK.be twee werkgroepen opgericht. Tom Mertens (Boerenbond) engageerde zich om de werkgroep Transparantie in de keten te trekken en Michael Gore (Febev) zal dit doen voor de werkgroep Macro-economische modellen.