Menu

Braadkippen evalueren per ronde

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Wil jij leren welke parameters van jouw bedrijf bepalen of je winst zal maken dan wel verlies zal boeken?

Pieter-Jan Delbeke, landbouwconsulent Boerenbond

De financiële marges in de braadkippenhouderij stonden rond de jaarwisseling zwaar onder druk. Een fluctuerende verkoopprijs, maar ook de vaak schommelende grondstoffen- en voederprijzen hebben een sterke impact op het rendement. Als bedrijfsleider moet je alles uit de kan halen om rond te draaien.

Wil jij leren welke parameters van jouw bedrijf bepalen of je winst zult maken dan wel verlies zal boeken? Zou je willen weten hoe jij je kunt onderscheiden van je collega-braadkippenhouder? Dan is een eigen bedrijfseconomische boekhouding per ronde, die op regelmatige tijdstippen met collega’s-braadkippenhouders besproken wordt, wellicht iets voor jou. Zo werk je bedrijfsblindheid weg en maak je de juiste keuzes op basis van objectieve cijfers.

Braadkippenhouderskring

Bedrijfsleiderskringen op basis van onze Focusboekhoudingen berekend op jaarbasis zijn al goed ingeburgerd bij andere landbouwsectoren. Maar voor de braadkippenhouder is een boekhouduitslag gebaseerd op jaargemiddelden niet zo zinvol, omdat het technisch en economisch rendement in deze sector het best op rondeniveau beoordeeld wordt. Een snelle evaluatie van de afgelopen ronde maakt het mogelijk om al bij de volgende ronde bij te sturen en te optimaliseren. In 2018 ging de eerste bedrijfsleiderskring voor braadkippenhouders van start op basis van een Excelinstrument dat hiervoor ontwikkeld werd.

Twee keer per jaar, telkens na drie rondes, komen een zestal bedrijfsleiders samen om de belangrijkste technische en economische kengetallen van de voorbije rondes te bespreken. Ze discussiëren intensief op basis van correcte en vergelijkbare data en trekken conclusies. Openheid en vertrouwen zijn essentieel om kennis te delen en van elkaar te leren.

Aan de slag met het rekenblad

Het rekenprogramma is opgebouwd uit enkele tabbladen: het overzichtsblad ‘rendement’, ‘verkoop’, ‘voeder’, ‘kuikens + energie’, ‘sanitair + mest + vangen’, ‘andere kosten’ en ‘investering’. In de gele vakken kan je eenvoudig alle gevraagde gegevens invoeren. Zaken zoals investeringen neem je over uit voorgaande rondes, zodat je niet steeds alles opnieuw hoeft in te geven. Het programma bevat geheugensteuntjes en er is een handleiding beschikbaar.

Inzicht maakt minder kwetsbaar

Het is algemeen geweten dat afspraken rond de veevoederprijzen en de verkoopprijs van vleeskippen sterk uiteenlopen. Sectorgenoten communiceren hier niet vaak over en de afnemers maken daar handig gebruik van. Een bedrijfsleiderskring helpt dit taboe te doorbreken. Uit ervaring weten we dat de bespreking van de contractvoorwaarden ook aan bod kan komen in een bedrijfsleiderskring wanneer de pluimveehouders elkaar vertrouwen. Meer transparantie op dit vlak zal ervoor zorgen dat jij als producent sterker staat in de discussie met je afnemer. De tabel toont de spreiding in de verkoopprijs van vleeskippen en de aankoopprijs van kuikens en veevoeder.

De aangeleverde data worden op dezelfde manier verrekend. Op de bedrijfsleiderskring bespreken dedeelnemers grondig de resultaten van de laatste drie afmestrondes aan de hand van overzichtstabellen en grafieken met de gegevens van de deelnemende bedrijven. Waar zitten de verschillen en welke factoren hebben er een invloed op? Aangezien de veevoeder- en de verkoopprijs sterk kunnen verschillen, is het belangrijk dat de achterliggende structuur en de afspraken gemaakt tussen de bedrijven en hun afnemer duidelijk gekaderd worden tijdens de bespreking. Pas dan kan je de juiste conclusies trekken.

De bedrijfsleiderskring, iets voor jou?

Heb je nog vragen? Zou jij ook het Excelrekenblad willen gebruiken? Heb je zin om aan te sluiten bij een bedrijfsleiderskring voor braadkippenhouders in West-Vlaanderen of in een andere provincie? Neem dan voor 5 juni contact op met Pieter-Jan Delbeke (pieter-jan.delbeke@boerenbond.be of 051 26 03 42). We nodigen alle geïnteresseerde bedrijfsleiders uit op een infovergadering waar we het rekenblad en de werking van een bedrijfsleiderskring toelichten. Nadien kan je beslissen om in een bedrijfsleiderskring te stappen of alleen gebruik te maken van het rekenblad.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: