Menu

Boerenbond vraagt gecoördineerde bestrijding met vergoeding Sanitair Fonds

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Boerenbond wil dat de bevoegde minister het FAVV de opdracht geeft om de coördinatie van de bestrijding van het virus op zich te nemen en vraagt dat de getroffen bedrijven worden vergoed met de middelen vanuit het Sanitair Fonds.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke productie, Studiedienst Boerenbond

De laatste weken zijn meerdere pluimveebedrijven in Oost- en West-Vlaanderen en één in Hengouwen getroffen door een laag pathogeen vogelgriepvirus van het type H3. Het gaat vooral over leg- en vermeerderingsbedrijven, maar ook enkele kalkoenen- en braadkippenbedrijven werden positief bevonden voor het virus. Ondertussen blijft het aantal gevallen verder oplopen en staat de teller op 28. Daarnaast staat nog een aantal bedrijven onder verdenking. De meeste bedrijven liggen vrij dicht bij elkaar, maar de zone breidt zich momenteel steeds verder uit. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de pathogeniteitsindex op 0,13 ligt, wat betekent dat het H3-virus dat voor zo veel ravage zorgt toch wel laag pathogeen is. Opmerkelijk is dat het H3-virus zeer mild passeert op bedrijven met jonge dieren, wat te verwachten is van een laag pathogeen virus, maar wel voor zware problemen zorgt bij kippen die in productie zijn. Verder is het nu ook wel duidelijk dat de wind een zeer belangrijke vector is, waardoor er een gevoel van onmacht is en de pluimveehouders, in de buurt van een haard, bang afwachten of hun kippen ook zullen worden getroffen. Feit is ook dat een aantal besmettingen via contacten kunnen verklaard worden. Het is dan ook belangrijk om de bioveiligheid op scherp te houden.

Ondanks de vraag van de sector om dit wel te doen, zijn er conform de regelgeving tot op heden geen maatregelen opgelegd door het FAVV. Vanuit wettelijk oogpunt is de wetgeving is erg duidelijk wanneer er maatregelen moeten worden genomen. Dit is zo bij:

  • H5 en H7 stammen, ongeacht of ze LPAI of HPAI zijn;
  • Alle stammen met HPAI-karakter, dit wil in technische termen zeggen een pathogeniciteitsindex van meer dan 1,2.

Probleem vandaag is dat er geen coördinatie van bestrijding is en dat de bedrijven niet worden geruimd, waardoor het virus massaal aanwezig blijft en zich verder kan verspreiden. Anderzijds is er momenteel ook geen vergoeding vanuit het Sanitair Fonds voorzien voor de bedrijven die dan moeten geruimd worden. Dat maakt het moeilijk om het virus onder controle te krijgen en het probleem steeds groter wordt.

Boerenbond wil dan ook dat de bevoegde minister het FAVV de opdracht geeft om de coördinatie van de bestrijding van het virus op zich te nemen en vraagt dat de getroffen bedrijven worden vergoed met de middelen vanuit het Sanitair Fonds. Er zijn hiervoor vandaag dan ook verschillende contacten gelegd. Gezien de snelle verspreiding van het virus heeft het Agrofront ook per brief gevraagd aan minister Ducarme om de vraag tot bestrijding met hoogdringendheid te bekijken. De schade en de kosten voor de bestrijding worden immers met de dag groter.

Info

Deel deze pagina: