Menu

Boerenbond vraagt EU-steun particuliere opslag varkensvlees

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het is belangrijk dat de continuïteit van het slachtproces kan blijven doorgaan. Daarom dringen we er bij Europa op aan om zo snel mogelijk steun te voorzien voor private opslag van varkensvlees.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling, Studiedienst 

Ook deze week staan de varkensmarkten in het teken van corona. Doordat de grootste Duitse slachterij en vleesverwerker in Rheda-Wiedenbrück dicht is en de Chinezen import van varkensvlees weigeren van alle Nederlandse en Duitse slachthuizen die de afgelopen weken met de coronaproblematiek te maken kregen, zijn de vleesmarkten totaal ontregeld. Dat dit zware gevolgen heeft voor de handel en de prijsvorming van de levende varkens is onderhand wel duidelijk. Varkenshouders die hun varkens en/of reforme zeugen leveren naar een Duitse slachterij zien hun varkens uitgesteld en ook in het binnenland werden varkens doorgeschoven. Dat kan de bedrijfsvoering voor de betrokken bedrijven zwaar verstoren.

Voor ons is het belangrijkste dat de continuïteit van het slachtproces kan blijven doorgaan. Daarom hebben we de afgelopen week steun gezocht bij onze Nederlandse en Duitse collega’s om via een gezamenlijk schrijven, bij Europa aan te dringen om zo snel mogelijk steun te voorzien voor de private opslag van varkensvlees. Begin deze week werd duidelijk dat zowel de Nederlandse als de Duitse varkenssector, tenzij de situatie verder zou ontsporen, er momenteel niet voor gewonnen is om extra varkensvlees op te slaan. In Duitsland wordt volop ingezet om de activiteiten in Rheda-Wiedenbrück terug te kunnen opstarten. Vooralsnog is de datum van heropening op 17 juli vastgelegd. In Nederland hoopt men de komende week een akkoord te vinden met China om de export terug te kunnen opstarten. Feit is dat China, omwille van de corona, ook een importverbod heeft uitgevaardigd voor slachthuizen in andere buiten-Europese landen, waaronder Brazilië, waardoor de import van varkensvlees vertraagt en dat zal misschien helpen om een nieuwe deal te bewerkstellingen. Wij hebben daarop beslist om vanuit de eigen Belgische situatie de vraag voor steun voor particuliere opslag bij Europa neer te leggen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker heeft afgelopen woensdag de formele vraag overgemaakt aan Europees landbouwcommissaris Wojciechowski. Het is nu wachten nu op een antwoord, maar de vraag is of binnen de EU hiervoor voldoende draagvlak zal zijn.

De bedrijven die varkens en/of zeugen leveren naar Duitse slachterijen kunnen daar momenteel niet terecht en daardoor kunnen er op deze bedrijven problemen ontstaan op het vlak van bedrijfsvoering en dierenwelzijn. Wij hebben dan ook gevraagd dat slachthuizen en varkenshouders afspraken maken om de varkens die normaal in Duitsland geslacht worden hier geslacht te krijgen. Het moet gezegd dat de gesprekken die we daarover hadden met Febev, de federatie van de Belgische slachterijen, en Propigs toch wel bemoedigend waren. Er is bereidheid om in de mate van het mogelijke varkens en zeugen op te nemen van varkenshouders die in de problemen komen, zodat deze bedrijven kunnen worden ontlast. Op zich is dat goed nieuws en hopelijk zal de sector in zijn geheel hier uiteindelijk toch sterker uit komen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: