Menu

Boerenbond vraagt duidelijk en effectief plantgezondheidsbeleid

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op 14 december 2019 trad de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening in voege. Deze Europese wetgeving heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop België bacterievuur opvolgt. Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, drong bij de bevoegde Ministers aan op een duidelijk en effectief beleid in deze materie om de export van plantmateriaal en fruit ook in de toekomst veilig te stellen.

Pieter Timmermans, adviseur tuinbouw

Eén van de veranderingen als gevolg van deze wetgeving is dat een aantal plantpathogenen hun status van quarantaine organisme verliezen. Bacterievuur, een wijdverspreide plantpathogeen die van groot economische belang is voor de boomkwekerij- en de fruitteeltsector in België, is één van deze organismen. De plantziekte wordt in de toekomst ingedeeld in een nieuwe klasse van plantpathogenen, de zogenaamde ‘Regulated Non Quarantaine Pathogenen’ of RNQP’s. De verspreiding en aanwezigheid van deze organismen verdient wel een nauwe opvolging omdat ze een substantiële economische impact kunnen hebben op bepaalde sectoren, het volledig onder controle krijgen van deze plantpathogenen wordt echter niet meer mogelijk geacht.

In België is het FAVV bevoegd voor de opvolging en controles met betrekking tot quarantaine organismen. Voor de nieuwe klasse van plantpathogenen, de RNQP’s, is het momenteel echter onduidelijk welke overheidsinstantie hiervoor bevoegd is. Bij verre export van fruit of plantmateriaal zijn met het land van bestemming echter vaak afspraken gemaakt over de opvolging van deze plantenziekten bij professionele kwekers. Om deze handel niet het gedrang te brengen is het dus cruciaal dat er snel een oplossing wordt uitgewerkt.

Eind vorige 2019 drong de voorzitter van Boerenbond, Sonja De Becker, er bij de Vlaamse en de Federale Ministers van Landbouw op aan spoedig naar een oplossing te zoeken voor het probleem. Omdat een eventuele splitsing van de bevoegdheid voor quarantaine organismen en RNQP’s kan leiden tot ingewikkelde en weinig praktische procedures, pleit Boerenbond er ook voor om de bevoegdheid voor deze complexe materie op één beleidsniveau te organiseren. Volgens de laatste berichten vond er ondertussen een constructief overleg plaats tussen de verschillende beleidsniveau’s en werden de eerste initiatieven genomen om te komen tot een oplossing.

Als gevolg van de herclassificatie van bacterievuur valt ook de rechtsgrond voor bestrijding bij particulieren weg. Om de verspreiding in particuliere tuinen tegen te gaan vraagt Europarlementslid Hilde Vautmans daarom aan gemeentebesturen om in hun GAS-regelement een sanctionering te voorzien wanneer particulieren geïnfecteerde planten niet verwijderen. Boerenbond ondersteunt deze vraag, maar is bevreesd voor een willekeur in de benadering van verschillende gemeentebesturen. Daarom pleit Boerenbond om deze afdwingbaarheid op termijn terug op het Vlaams of federale beleidsniveau te organiseren. 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: