Menu

Boerenbond vraagt de consolidering en de verlenging van maatregelen om aanbod arbeidskrachten te garanderen

Terug naar Actualiteit
In de afgelopen periode hebben wij een aantal beslissingen kunnen bekomen om er voor te zorgen dat er op de bedrijven voldoende arbeidskrachten voorhanden zijn.

Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Er is vooreerst de verdubbeling van het quotum aan dagen dat seizoenwerknemers in 2020 kunnen werken. Dit is een zeer belangrijke maatregel: iedereen die dit jaar in de seizoenregeling wordt tewerkgesteld, kan in de landbouw 60 dagen werken en in de tuinbouw 130 dagen. Deze maatregel geldt voor het ganse jaar.

Daarnaast is er ook met ingang van 1 april beslist dat tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden en personen die zich in een regeling van tijdskrediet of van loopbaanonderbreking bevinden met behoud van 75% van de uitkering werkloosheid actief kunnen zijn in de seizoenregeling. Deze maatregel loopt af einde mei.

Er is vorig weekend beslist dat personen die een leefloonuitkering genieten die uitbetaald wordt door het OCMA met behoud van hun volledige uitkering kunnen worden tewerkgesteld in de seizoenregeling in de land- en tuinbouw. Ook deze maatregel loopt af einde mei.

Er zijn dit jaar heel wat minder seizoenwerknemers actief die uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie komen. Sommige werknemers durven niet komen en anderen geraken er niet omwille van de reisbeperkingen. Gelukkig is er aanvaard dat werken in de land- en tuinbouw beschouwd wordt als een cruciale activiteit en dat reizen met het oog op een tewerkstelling in onze sectoren beschouwd wordt als een essentiële verplaatsing. Sinds 1 mei kunnen werknemers uit Polen, Roemenië en Bulgarije wel naar België komen als zij in het bezit zijn van een covid-attest dat aangeeft dat zij kunnen werken in een cruciale sector en ook van een cross-border-attest dat aantoont dat zij een essentiële verplaatsing maken.

De maand mei is zeer belangrijk voor de tuinbouw: de aardbeienteelt komt op volle productie, er moet heel wat geplant worden in de tuinbouwsector in open lucht, de glastuinbouw (tomaten, paprika, sla, … ) kent ook grotere volumes om te oogsten en er is ook heel wat werk in de sierteelt. Wij hebben vroeger reeds aangegeven dat er in mei en juni ongeveer 15 à 20.000 extra tijdelijke werknemers nodig zijn om alle activiteiten te kunnen uitvoeren.

Vandaar dat de Boerenbond erop aandringt dat in deze moeilijke omstandigheden een aantal maatregelen zouden kunnen worden verlengd. De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in te roepen omwille van redenen die met corona te maken hebben, zou moeten worden verlengd. Ook de mogelijkheid om tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden, personen in tijdskrediet en loopbaanonderbreking en ook leefloners in te zetten, zou moeten worden verlengd tot na de zomer.

Binnen een paar maanden is er een extra nood aan seizoenwerknemers in de fruitteelt voor het dunnen van fruit in juli en voor de pluk vanaf eind augustus .

Wij dringen er bij de federale regering er op aan om deze regelingen te verlengen zolang  de behoefte aan arbeidskrachten in de tuinbouw groot blijft.

Deel deze pagina: 

Meer informatie