dsds

Boerenbond tevreden met invoer van stralingsnorm hoogspanning

26 september 2022

Op vrijdag 2 september 2022 zat de Vlaamse Regering samen met de West-Vlaamse burgemeesters over de nieuwe hoogspanningsleiding Ventilus. Al geruime tijd is er heel veel ongerustheid over de mogelijke negatieve landbouweffecten, waardeverminderingen en gezondheidseffecten bij de lokale inwoners en landbouwers.

Een week later besliste de Vlaamse Regering alvast op het vlak van gezondheidseffecten nieuwe regelgeving in het Vlarem te creëren. Er werd beslist om bij nieuwe lijnen of bij aanpassingen van bestaande lijnen een langdurige blootstelling aan meer dan 0,4 microTesla zoveel mogelijk te vermijden. Honderd microTesla wordt de grens voor acute blootstelling. Er worden ook stappen gezet om een permanente monitoring te voorzien.

Essentieel dat zo min mogelijk bedrijfszetels worden overspannen

Regioconsulent Michiel Van Robaeys : “Vanuit Boerenbond onderschreven wij al langer de vraag naar duidelijke stralingsnormen en monitoring hiervan. Niet alleen wonen onze landbouwers onder een hoogspanningsleiding, maar in de meeste gevallen werken ze er ook dagelijks onder.”

Voor Boerenbond blijft het essentieel dat zo min mogelijk bedrijfszetels worden overspannen, dat de grondinname en/of structuurschade tot een minimum wordt beperkt en dat er een correct flankerend beleid wordt georganiseerd voor de getroffen land- en tuinbouwers.

Bron: Boerenbond.