gbg

Boerenbond ontgoocheld over vertraging van opkoopregeling varkens

17 oktober 2022

De vrijwillige uitkoopregeling van varkensboeren die de Vlaamse regering in juni aankondigde, loopt vertraging op. De Vlaamse regering keurde in juni, in het kader van het stikstofakkoord, een regeling goed. Concreet ging het over bedrijven met een hoge stikstofimpact op de omliggende natuur (met een impactscore hoger dan 0,5 procent).

De Vlaamse regering trok voor de regeling 200 miljoen euro uit, waarmee ze naar schatting 900 boeren kan uitkopen. Een eerste oproep vrijwillige (gedeeltelijke) stopzetting zou volgen dit najaar.  Maar die loopt dus vertraging op.

Er kunnen blijkbaar geen garanties geboden worden, wanneer de regeling wel in voege zou treden. Concreet blijkt er een probleem met de Europese goedkeuring van het dossier, waarbij de forfaitaire vergoedingen per aangehouden dier op basis van de mestbankaangifte verworpen wordt. Volgens Europa kan dit oorzaak zijn van niet toegelaten staatsteun.

Dringend duidelijkheid over voorwaarden en vergoedingen

Boerenbond herhaalt zijn standpunt dat die opkoopregeling er snel moet komen. “Wij hebben dat al gevraagd in februari als onderdeel van het crisisplan voor de varkenssector. Onze landbouwers moeten dringend duidelijkheid krijgen over de voorwaarden en de bijhorende vergoedingen in deze opkoopregeling” stelt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

“Voor een aantal mensen die geen toekomst zien voor hun bedrijf kan dit de mogelijkheid zijn, om op een sociaal aanvaardbare manier uit de sector te stappen”.  Daarnaast herhaalt Boerenbond zijn vraag, dat de gerealiseerde verlaging van de stikstofemissies door de opkoopregeling verrekend moet worden in de toekomstige taakstelling van de varkenssector. Hierdoor wordt de te realiseren reductie voor de blijvers in de varkenssector haalbaar gemaakt.

Bron: Boerenbond.