Menu

Boerenbond laat zijn stem horen

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Gisteren kleurde de hoofdstad blauw. Boerenbond kwam op straat om een duidelijke boodschap te geven aan de Europese regeringsleiders die in Brussel waren voor de onderhandelingen rond de meerjarenbegroting: “Het Europese landbouwbudget is een investering in de toekomst. Daar kort je niet op!”

Aanleiding van de actie waren de onderhandelingen over de meerjarenbegroting – het zogenaamde meerjarig financieel kader of kortweg MFK – waarover de Europese regeringsleiders zich buigen. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft immers een gat van 70 miljard euro geslagen in de begroting, en dat zorgt voor extra uitdagingen om de budgetten voor de periode 2021-2027 te verdelen. Daarnaast wil Europa ook meer inzetten op thema’s als klimaat, veiligheid en migratie. Het Europese landbouwbudget neemt vandaag ongeveer een derde van de middelen in en is dus een belangrijke uitgavepost. Er wordt door Europa dus snel richting landbouw gekeken als het gaat om besparingen. Het voorstel dat op tafel lag is om maar liefst 11% te korten op het Belgische landbouwbudget. Een voorstel dat een enorme impact zou hebben op de Belgische landbouw.

Drie keer verliezen?

Onze landbouwers dreigen immers op drie fronten te verliezen. Enerzijds is er de korting op het totale Europese landbouwbudget, waardoor België zwaar getroffen wordt. Een tweede keer door de zogenaamde externe convergentie, wat betekent dat men meer middelen wil overhevelen van West- naar Oost-Europa. Een derde keer dreigen we te verliezen door de extra eisen en ambities zoals de Green Deal, die aan de sector worden opgelegd zonder gepaste vergoeding. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker sprak de aanwezige boeren en tuinders toe. “Het voorstel dat vandaag op tafel ligt, is voor ons totaal onaanvaardbaar. De rentabiliteit op heel wat bedrijven staat vandaag al sterk onder druk. Daarnaast zijn er de hoge eisen die de maatschappij vandaag stelt en het ongelijke speelveld dat ontstaat door handelsakkoorden. Landbouwers willen gerust extra inspanningen doen, maar daar moet een eerlijke vergoeding tegenover staan. Investeren in landbouw is een investering in de toekomst. Dat is een noodzaak als we willen vermijden dat we afhankelijk worden van het buitenland voor onze voedselvoorziening.”

Een leeg bord

Die boodschap werd kracht bijgezet door de organisatie van de ‘lunch van de toekomst’. Aanwezigen kregen een leeg bord aangeboden, want als dit voorstel wordt doorgeduwd kan de consument in de toekomst niet meer genieten van lekker, lokaal geproduceerd voedsel. Ook Vlaams landbouwminister Hilde Crevits en Europees Parlementslid Kris Peeters kwamen langs om hun steun aan de landbouwsector in de verf te zetten. Crevits sprak duidelijke taal: “Als we een leeg bord willen vermijden, moeten we inzetten op een sterke landbouwsector in eigen land. Landbouwers hebben al heel wat inspanningen gedaan. We kunnen niet nog meer verwachten voor minder geld.” Kris Peeters trad haar bij en benadrukte dat ook hij ervoor pleit om het Europese landbouwbudget te behouden. “We zijn een voorbeeld voor andere landen wat duurzame , innovatieve en efficiënte productie betreft. Dat moeten we blijven stimuleren.”

Complexe onderhandelingen

Voorafgaand aan de start van de onderhandelingen bracht Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker een bezoek aan premier Sophie Wilmès en federaal minister van Landbouw Denis Ducarme. Wilmès begreep de bekommernissen van de landbouwsector en gaf aan dat België meer middelen wil vrijmaken om het Europese budget te steunen als dat de situatie voor ons land, de regio’s en de landbouwers kan verbeteren. “Maar niet alle Europese landen zitten op dezelfde lijn, dus ik verwacht lange, complexe onderhandelingen.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: