Vandaag namen de landbouworganisaties deel aan een interfederale taskforce, op initiatief van minister Clarinval. Er werd geluisterd naar de oplossingsvoorstellen geformuleerd door het ketenoverleg en belofte gemaakt om snel de gesprekken verder te zetten.

Als antwoord op de boerenprotesten, had minister Clarinval vorige week aangekondigd vandaag een interfederale taskforce te organiseren met het oog op het uitwerken van oplossingen voor de malaise in de landbouwsector. Gisteren was het ketenoverleg samengekomen en hadden de verschillende spelers van de keten hun gezamenlijke steun uitgesproken voor de landbouwsector. De voorstellen die het ketenoverleg had opgemaakt werden ook voorgelegd op de taskforce.

Cruciale thema’s zijn het garanderen van eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld ten opzichte van derde landen de regels die gelden voor ingevoerde producten even streng zijn als voor de producten van bij ons. Het objectiveren van de marges binnen de agrovoedingssector en de verdeling van de marges over verschillende partners in de keten, moet ervoor zorgen dat landbouwers een faire vergoeding krijgen voor hun producten. Het wegwerken van administratieve lasten bijvoorbeeld als gevolg van voedselveiligheidscontroles is ook een oud zeer, dat opnieuw ter tafel gebracht werd.

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond: ‘”De oplossingsvoorstellen die werden aangereikt, zijn de juiste basis voor de bevoegde ministers om nu spoedig via wetgevende initiatieven en besluiten tegemoet te komen aan de bezorgdheden van landbouwers.  Wij vragen ook om de landbouworganisaties structureel aan de tafel uit te nodigen om ervoor te zorgen dat we blijvend gehoord worden.

Bron: Boerenbond.