Menu

Boerenbond had onderhoud met premier over budget GLB

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Dinsdagmorgen had Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker een onderhoud met premier Michel. Tijdens dat onderhoud pleitte zij sterk voor het behoud van een voldoende ruim budget voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De premier had begrip voor deze eis en beloofde om alles in het werk te stellen voor het behoud van voldoende middelen voor de landbouw. Hiervoor zal ons land volgens hem op zoek moeten gaan naar gelijkgezinde partners in Europa. De premier heeft in dit kader aan minister van Landbouw Ducarme gevraagd om al de nodige stappen te ondernemen.

Tijdens het overleg drukte voorzitter De Becker ook haar ongerustheid uit over de evolutie in het Mercosurdossier. De Europese landbouwsector in het algemeen, en de Belgische in het bijzonder, is niet in staat om de concurrentie met deze landen aan te gaan. Boerenbond vraagt heel duidelijk gelijke spelregels voor iedereen die wil produceren voor de Europese markt. Premier Michel heeft toegezegd om samen met de minister van Buitenlandse Zaken dit dossier met de grootste omzichtigheid te benaderen.

Deel deze pagina: