Boerenbond en LTO bundelen krachten voor grensoverleg

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: de bijeenkomst van Boerenbond en de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) om kennis uit te wisselen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor grensoverschrijdende uitdagingen in de sector. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op het aspergebedrijf Beliën-Sevens in Hamont-Achel.

 

gbb
gbgbgb

Vertegenwoordigers van beide landbouworganisaties deelden op verschillende beleidsdomeinen hun ervaringen en inzichten. Het doel van deze jaarlijkse ontmoeting is duidelijk: door kennis te delen over de respectievelijke gebruiken en het bestaande regelgevend kader inzake arbeid en tewerkstelling, kunnen beide partijen leren van elkaars 'best practices'. Dit wederzijdse leren is essentieel om de landbouwsector aan beide zijden van de grens te versterken.

Grensarbeid en loonkostvergelijking

Een belangrijk agendapunt dit jaar was de bespreking van de specifieke problemen die grensarbeid met zich meebrengt. Boeren en tuinders in de grensregio's lopen vaak tegen administratieve en juridische obstakels aan wanneer zij werknemers uit het buurland willen inzetten. De complexiteit van verschillende belasting- en sociale zekerheidsstelsels kan voor zowel werkgevers als werknemers verwarrend zijn en leidt vaak tot onnodige bureaucratische rompslomp.

Een ander centraal thema was de gedetailleerde loonkostvergelijking tussen de twee landen. Door de lonen en bijkomende kosten nauwkeurig in kaart te brengen, willen de Boerenbond en LTO inzicht krijgen in de concurrentiepositie van hun landbouwers. Dit is cruciaal om een eerlijk speelveld te garanderen en te voorkomen dat verschillen in loonkosten leiden tot oneerlijke concurrentie. De uitwisseling van gegevens en inzichten helpt beide organisaties om beleidsmakers beter te informeren en gezamenlijke standpunten te ontwikkelen.

Een van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst is de gedeelde ambitie om over de landsgrenzen heen gezamenlijke standpunten in te nemen. Door samen op te trekken, hopen Boerenbond en LTO niet alleen invloed uit te oefenen op nationaal beleid, maar ook op Europees niveau. Het vinden van praktische oplossingen voor gemeenschappelijke problemen, zoals grensarbeid, kan beide sectoren ten goede komen.

Toekomstige samenwerking

De positieve resultaten van de jaarlijkse bijeenkomsten bevestigen het belang van samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse landbouwsectoren. Door regelmatig met elkaar in gesprek te blijven, kunnen beide organisaties proactief inspelen op de uitdagingen en kansen die zich voordoen. De gezamenlijke inzet om kennis te delen, problemen aan te pakken en duurzame oplossingen te vinden, zal de sector helpen om sterker en weerbaarder te worden in een steeds veranderende wereld.

Deze jaarlijkse traditie van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de Boerenbond en LTO bewijst dat grensoverschrijdende samenwerking niet alleen mogelijk is, maar ook essentieel voor de toekomst van de landbouwsector. Door elkaar te versterken en samen op te trekken, kunnen we een solide basis leggen voor een duurzame en succesvolle toekomst voor boeren aan beide zijden van de grens.

Bron: Boerenbond.