Boeren voeren actie in Kortrijk en Zwevegem

25 november 2021

Vorige week vrijdag voerden land- en tuinbouwers actie in Kortrijk en Zwevegem om aandacht te vragen voor de leefbaarheid en rechtszekerheid van hun bedrijven. Aanleiding voor de actie is het bebossings- en natuurdossier dat bijkomend ruimtebeslag legt op het agrarisch gebied. In Kortrijk engageerde de politiek zich om tegen het eind van deze legislatuur 100 ha bos en natuur aan te leggen. Zwevegem engageerde zich om 20 ha bos aan te leggen. Ook tal van andere dossiers, zoals de ingediende projecten van Blue Deal en het Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk met mogelijke compensaties voor natuur, zorgen voor een extra claim op het agrarisch gebied. De zoektocht naar ambachtelijke zones en woonzones leidt tot extra spanningen. Anderzijds bieden ook het stikstofdossier en het vergunningenbeleid dat stil ligt weinig rechtszekerheid voor de jonge boeren. Een colonne van een vijftigtal tractoren reed van Kortrijk naar Zwevegem. Daar gaven deelnemers een nota af aan de bevoegde schepenen en burgemeester. We kunnen spreken van een geslaagde actie!