ff

Boeren op een Kruispunt kreeg in 2022 een derde meer aanmeldingen

28 maart 2023

2022 voelde als een jaar gevuld met overschreden grenzen : onder meer op geopolitiek vlak en binnen onze Vlaamse land- en tuinbouw. “De prachtige sector die landbouw toch wel is, heeft daarom meer dan ooit nood aan een positief verhaal”, zegt Els Verté, directeur van Boeren op een Kruispunt. De vzw maakte zopas het jaarverslag 2022 bekend.

“Maar ook in onze eigen organisatie werden in 2022 grenzen verlegd. Het binnenvallen in Oekraïne had als gevolg dat veel Vlaamse land- en tuinbouwers tegen hun financiële limieten aanliepen, veelal zelfs overschreden. Voor Boeren op een Kruispunt werd dan weer de symbolische grens van 300 nieuwe aanmeldingen gerond.”

Grenzen van veerkracht afgetast

Die aanmeldingen waren complexer en dieper. De grenzen van veerkracht bij onze land- en tuinbouwers werden afgetast door de vele moeilijkheden, crisissen, frustraties en een blijvend gevoel van zich niet begrepen en gehoord voelen. “Hierdoor liepen we ook met ons team tegen onze grenzen aan. Ondanks bijkomende middelen ter aanwerving van adviseurs, wordt de veerkracht van de organisatie op de proef gesteld.”

Het aantal aanmeldingen blijft in stijgende lijn: 30 % meer in vergelijking met 2021, een meer dan verdubbeling in vergelijking met 2019. “Financieel was het voor Boeren op een Kruispunt moeilijk: onze grootste uitgaven zijn de lonen. Loonindexaties en verhoogde kosten tegenover subsidies die niet op hetzelfde ritme mee evolueren, maakten en maken het ons heel lastig.”

Eén doel: welzijn landbouwers verhogen

“We verleggen in 2023 met de beschikbare middelen onze grenzen op een positieve wijze met één doel: het welzijn van onze Vlaamse land- en tuinbouwers verhogen. Zij kunnen alvast op ons rekenen. Als organisatie hopen we op voldoende financiële steun om onze kwaliteitsvolle en noodzakelijke werking te kunnen verderzetten”, aldus directeur Els Verté.

Bron: Boeren op een Kruispunt.