Menu

Nieuwe brochure 'Boer (m/v) zkt tijd' over arbeidsvraagstuk

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Innovatiesteunpunt pakt uit met de brochure 'Boer [m/v] zkt tijd'. Via verschillende thema’s wil men land- en tuinbouwers laten nadenken over de arbeid op hun bedrijf: als er iets verandert op je bedrijf, wat is dan de mogelijke impact daarvan op jouw arbeidsvraagstuk en planning? De brochure wil handvaten meegeven om eens bij stil te staan.

De brochure 'Boer [m/v] zkt tijd' is een leesdocument dat wil aanzetten tot reflecteren, en uiteindelijk ook tot het nemen van actie om het werk op een efficiënte en aangename manier te blijven doen.

De brochure kan onder meer handig zijn in de volgende gevallen:

  • De afgelopen jaren liep alles van een leien dakje, maar je merkt steeds vaker dat je niet meer het energieniveau van een twintigjargie hebt. Dat nachtje doordoen weegt wat zwaarder door en/of het vele tillen en bewegen vraagt veel van je lichaam. Alles loopt niet meer zo gemakkelijk als voorheen. Hoe zou je je werk anders kunnen plannen om het arbeidsgemak te vergroten?
  • Je werkte de afgelopen jaren in een samenuitbating met je ouders. Het bedrijf is op die manier ook kunnen groeien, maar de handen van iedereen waren nodig om het werk gedaan te krijgen. Nu hebben je ouders besloten het wat rustiger aan te doen. Is het voor jou duidelijk hoe je al het werk nog gedaan krijgt? 
  • Je bedrijf is gegroeid waardoor het niet meer lukt om alles te realiseren met de mensen die nu op het bedrijf actief zijn. Hoe zou je het werk anders kunnen verdelen en hoe zou een bijkomende medewerker in de arbeidsverdeling kunnen passen?

Bij elk van deze voorbeelden gaat het om de vraag 'Hoe krijg ik mijn werk gedaan?'. De brochure wil je via verschillende thema’s laten nadenken over deze arbeidsvraag.

In het eerste deel wordt gekeken naar manieren om de eigen efficiëntie te verbeteren. Vervolgens focust deel 2 op het verbeteren van het samenwerken en de afstemming tussen alle (mede)werkers op het bedrijf. In deel 3 staan tot slot enkele tips om bijkomende, externe arbeid te vinden.

>> Download hier de brochure

>> In de brochure wordt verwezen naar artikels en websitelinks ter inspiratie

Deel deze pagina: