Boeiende seminaries voor veehouderij op Agridagen

25 april 2022

Het is intussen een traditie dat in de seminarieruimte op de site van de Agridagen in Ravels ook veel aandacht gaat naar seminaries in de veehouderij. Een overzicht.

1. Op vrijdag 20 mei is er om 10.30 uur het seminarie ‘Mag de koe nog loeien’ voor rundveehouders. De wetenschap primeert is de insteek voor dit seminarie met aandacht voor:

  • Hoge maatschappelijke en klimatologische verwachtingen vanuit de brede maatschappij.
  • Cijfers over de sector komen uit vele hoeken.
  • Hoe kijkt de wetenschap naar deze trends, met onder meer aandacht voor de PAS-problematiek.
  • Sprekers zijn:

Joris Relaes (ILVO) zal het hebben over klimatologische en maatschappelijke verwachtingen met een wetenschappelijke blik bekeken. Joris Relaes bekijkt de cijfers met een kritische blik en zoekt het antwoord op de vraag hoe de sector zich in de toekomst kan bestendigen.

Renaat Debergh (BCZ) heeft het over het feit dat de nauwe band met onze melkveesector niet evident is, en legt uit hoe BCZ kijkt naar de PAS-problematiek. Verder staat BCZ ook dicht(er) bij de consument en geeft antwoord op de vraag hoe BCZ omgaat met de verschillende maatschappelijke trends.

Het seminarie ‘Mag de koe nog loeien’ begint om 10.30 uur. Naast Joris Relaes en Renaat Debergh zal ook Filip Hermans worden geïnterviewd. Aansluitend is er om 12 uur een netwerkmoment. Dit seminarie wordt gemodereerd door Hanne Leirs (adviseur milieubeleid Boerenbond).

2. Op vrijdag 20 mei is er om 18.15 uur het seminarie ‘Mag de kip nog kakelen’ voor pluimveehouders.

De eerste spreker is Eddy Decuypere (professor emeritus KU Leuven). Tijdens zijn actieve carrière bracht genetica de productie-efficiëntie tot een bijzonder niveau. Verder zoekt hij antwoorden op de vraag wat de impact is van de huidige trends op efficiëntie, dierenwelzijn en milieu.

Hilko Ellen (Wageningen Livestock Research) is een expert op het vlak van pluimveehouderij-uitstoot (en geur). Hoe kijkt hij naar de Vlaamse PAS-ideeën en kunnen we leren uit Nederlands onderzoek?

Het seminarie ‘Mag de kip nog kakelen’ begint om 18.15 uur, om 19.30 uur volgt een netwerkmoment. Moderator is Ine Kempen (inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimvee).

3. Op zaterdag 21 mei begint om 11 uur het seminarie ‘Kunnen we het varken nog wassen?’ voor varkenshouders. De insteek is: met Pork.be naar een varkenshouderij 3.0. Met onder meer aandacht voor:

  • Varkenshouderij in woelige tijden: zorgelijke rendabiliteit en PAS-problematiek.
  • Wat kan de nieuwe branche-organisatie Pork.be betekenen voor de sector?

Spreker is Filip Fontaine (voorzitter Pork.be). Hij stelt de brancheorganisatie Pork.be voor en legt de doelstellingen van deze organisatie uit.

Er is verder een panelgesprek voorzien met Anneleen Vandewynckel (directeur Fenavian), Katrien D’Hooghe (managing director bij BFA), Lies Bernaerts (jonge varkenshouder) en Tom Mertens (varkenshouder en voorzitter van VPOV).

Dit seminarie op zaterdag 21 mei begint om 11 uur, om 12.15 uur volgt een netwerkmoment. Moderator is Franky De Letter (hoofdredacteur Varkensbedrijf).

Inschrijven via www.agridagen.be, klik op de knop ‘inschrijving seminaries’. De toegang tot het seminarie is gratis en inbegrepen in de toegangsprijs.