Bodemstalen nemen

9 maart 2016

Wie derogatie aanvroeg, moet per begonnen schijf van 20 ha bedrijfsoppervlakte één bodemstaal laten nemen. Bij de keuze van het perceel voor dit staal moet je steeds andere percelen kiezen dan de vorige jaren. Je mag slechts terugkeren op hetzelfde perceel als op alle percelen een staalname gebeurde. Het bodemstaal voor de bepaling van de minerale stikstof moet genomen worden tussen 1 januari en 31 mei; de staaldiepte is afhankelijk van de teeltkeuze op het perceel. Voor de bepaling van de plantbeschikbare fosfor mogen de bodemstalen genomen zijn tussen 1 juni 2015 en 31 mei 2016.