Menu

Blik over de grens

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege brengt vandaag (donderdag) een werkbezoek aan Nederland. Zij  wil nagaan hoe onze noorderburen omgaan met hun pachtwetgeving en mestbeleid. Dat zijn twee onderwerpen die ook in Vlaanderen hoog op de agenda staan. Schauvliege is onder meer vergezeld van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, Groen Kring-ondervoorzitter Sam Magnus en de voorzitters van ABS en Fedagrim.
Aan Nederlandse kant maakt onder meer Jacob Bartelds – ondervoorzitter van LTO Nederland, de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie  – en ZLTO-voorzitter Hans Huijbers deel uit van de delegatie.

Er wordt al te vaak gezegd dat Nederlanders voorlopers zijn en de problemen in de landbouw vlugger zien en dan ook sneller en beter aanpakken dan wij. Is dat wel zo? Wat kunnen leren van elkaar? Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker keek dan ook uit naar dit werkbezoek. “Doen zij het nu beter dan wij of niet? En in hoeverre is de situatie in de intensieve veehouderij vergelijkbaar?” De delegatie brengt onder meer een bezoek aan het proefbedrijf van Wageningen University & Research (WUR) in Vredepeel en aan een varkensbedrijf met mestscheiding in Sommeren.

Donderdagmorgen vond reeds een bilateraal overleg plaats tussen de Vlaamse landbouwminister Schauvliege en de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten. Nederland heeft in de huidige regering immers opnieuw een volwaardige landbouwministers. De Nederlandse landbouworganisatie LTO Nederland heeft daar sterk voor geijverd. De sector voelde zich immers politiek verweesd in Den Haag en in Brussel bij de Europese beraadslaging. Ook dat is voor ons een les om te onthouden: zorg ervoor dat je steeds volwaardig rond de politieke tafel zit. “Want wie niet ‘rond’ de tafel zit, ligt al te vaak ‘op’ de tafel,” is door Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker ooit gezegd.

Het overleg ging onder meer ook over het GLB na 2020. In een eerste reactie op de plannen voor een nieuwe Nederlandse pachtwetgeving zegt Sonja De Becker dat de kleine wijzigingen die aan de wetgeving zijn aangebracht niet van die aard zijn dat de positie van de Nederlandse boeren veel beter geworden is. Ook in Nederland is het op eieren lopen.

Deel deze pagina: