Menu

Blijf niet zitten met vragen over bedrijfsopvolging

Terug naar Actualiteit
De Week van de Bedrijfsoverdracht komt er weer aan. Dit is de perfecte gelegenheid om het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (KCBO) van Boerenbond nog eens in de kijker te zetten. Naast individuele begeleiding in het overnametraject heeft het KCBO immers ook de taak om stil te staan bij de uitdagingen die er zijn rond bedrijfsopvolging in onze sector, zoals bijvoorbeeld overdracht van landbouwgrond.

Charlotte Cobbaert, Kenniscentrum Bedrijfsopvolging

De Week van de Bedrijfsoverdracht wordt elk jaar georganiseerd door het Agentschap Ondernemen & Innoveren met drie doelen in het achterhoofd: het aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en er over te praten, kansen geven om zich te informeren over diverse aspecten van bedrijfsoverdracht en dienstverleners gespecialiseerd in bedrijfsoverdracht zichtbaar maken voor ondernemers. Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging werd in oktober 2014 opgestart door Boerenbond, samen met het Innovatiesteunpunt, Groene Kring, KBC en SBB. Deze organisaties bouwden doorheen de jaren veel kennis en ervaring op op het vlak van bedrijfsopvolging, ondernemerschap en het begeleiden van bedrijfsovernames. Het Kenniscentrum moet deze ervaring, kennis en dienstverlening combineren en de samenwerking tussen de diverse partners bevorderen om zoveel mogelijk valkuilen in het proces van een bedrijfsopvolging weg te werken.

Tijdig nadenken en communiceren

Bedrijfsopvolging blijft een moeilijk thema om over te praten met de familie of onze naasten, ook in onze sector. Uitspreken dat je denkt of twijfelt over bedrijfsopvolging kan misschien verwachtingen scheppen, of juist op weerstand botsen. Bedrijfsopvolging is een traject dat je (bewust of onbewust) doorloopt. En dat vraagt tijd. Tijd om na te denken, af te wegen, te rekenen, te discussiëren en te bespreken. Over de toekomst van het bedrijf en de overnemers, overlaters, eventuele partners en broers en zussen. Een goed geregelde bedrijfsopvolging start met het stilstaan bij de familiale en individuele wensen en verwachtingen van de ‘spelers’ aan tafel. Hoe zien de diverse familieleden hun toekomst? Welke loopbaan zien ze voor zich, hoe zien ze het evenwicht privé-professioneel? Wat met de partner? Een open gesprek met alle betrokkenen, eventueel met een neutrale gespreksbegeleider die het gesprek faciliteert en de juiste thema’s op tafel brengt, is een goede eerste stap bij de bedrijfsopvolging. De voorbije zes jaren hielpen we met het KCBO heel wat gezinnen voort met een of meerdere oriënterende familiegesprekken. Dit kan zowel gaan over de voorbereiding op de bedrijfsopvolging als over de organisatie van de samenwerking tussen de generaties. Sommige gesprekken verlopen enkel met de opvolger en overdrager, anderen met het hele gezin.

Informeren en inspireren

Er wordt ook ingezet op opleidingen en inspiratiesessies rond de diverse aspecten van bedrijfsopvolging. Zo hebben we de inspiratieavond ‘Bedrijfsopvolging: droom of nachtmerrie’, waarbij alle familieleden (dus ook broers, zussen en partner) worden uitgenodigd om stil te staan bij wat er op hen afkomt. De vijfdelige opleiding ‘Generatieoverdracht doordacht’ richt zich op de overnemer en overlater. Hier gaan we dieper in op de stappen en beslissingselementen van een bedrijfsopvolging. Op de infoavond ‘Patrimoniumoverdracht: familiegeluk vs. bedrijfszekerheid’ die zich vooral richt op de overlaters brengen we de overnemers samen in het nieuw lerend netwerk voor (potentiële) overnemers. Door corona werden diverse opleidingen dit najaar uitgesteld, maar we zoeken naar digitale alternatieven. Naast opleidingen en infosessies vind je ook heel wat informatie in onze brochures. Die kun je downloaden via deze website of bij ons aanvragen.

Dienstverlening zichtbaar maken

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt elk jaar en de sector vergrijst in een ijltempo. Uit de laatste cijfers van het departement Landbouw & Visserij blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden in de Vlaamse landbouw continu stijgt, van 48 jaar in 2004 naar 56 jaar in 2016. Met een gemiddelde van 150 overnames per jaar lijkt het tij nog niet direct te keren. Er zijn steeds minder overnames, waarbij er steeds meer nood is aan gespecialiseerde begeleiding. Overnemers en overlaters moeten dus goed de weg vinden naar de juiste begeleiding. Dat is het interessante aan de samenwerking tussen de partners van het KCBO: het Innovatiesteunpunt met de ervaring rond visie en strategie, de KCBO-consulenten die inzetten op de familiale en sociale kant van de overname en de technische adviseurs van KBC en SBB. Denk je aan bedrijfsopvolging? Blijf er dan niet mee zitten!

Deel deze pagina: 

Meer informatie